'การทดลองที่ท้าทาย นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง..' ไม่กี่วันมานี้ ทาง BBC แห่งสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวโครงการ 'จำลองแบบ'

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 'ทำนาย' ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว...

หลายวันก่อนมีข่าวรายงานออกมาว่า ปริมาณ green house gas ที่ผู้คนในโลกผลิตขึ้นมา ได้เกินกว่าจุดวิกฤตไปแล้ว.... ต่อไปคงต้องมาดูต่อว่า โลกเราจะเผชิญอันตรายจากหายนะใดๆ ที่เกิดจากแผ่นดิน หรือธรรมชาติพิโรธอีก....

การทดลองด้วยแนวคิดที่ 'ให้ทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วม' โดยให้ผู้ใช้อินเตอร์เนททั่วโลกสามารถ download โปรแกรมไปติดตั้งในเครื่อง เพื่อช่วยกันประมวลผลความเปี่ยนแปลงดังกล่าว.... คอมพิวเตอร์หลายหมื่นเครื่อง ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU หลายหมื่นตัว ที่สามารถช่วยกันประมวลผลได้.........

'ผลที่ได้น่าจะมากกว่าภาพแผนที่โลกสวยๆ ที่แสดงอนาคตที่กำลังจะมาถึง....ที่เกี่ยวกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเท่านั้น......'
'ความมีส่วนร่วมอย่างนี้ น่าจะทำให้คนทั่วโลกเกิด....การรับรู้......และการตื่นตัว....'

ผู้คนจำนวนมากเข้าสมัครเข้าร่วมในโครงการนี้...ถึงวันนี้มีคนเข้าร่วมแล้วประมาณ 50000 กว่าคนจากกว่า 5800 ล้านคนบนโลกใบนี้.... (ประเทศไทยมีเครื่องที่เข้าร่วม 15 เครื่อง...http://bbc.cpdn.org/usermap.php).โดยส่วนใหญ่น่าจะมีแนวคิดแบบเดียวกัน...

'ถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ไร้ความสำคัญ.....แต่ก็มีส่วนทำให้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่สามารถทำงานได้...'

โลกเราถ้ามองให้เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่.....เรา..มนุษย์....ในฐานะที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ .....มีส่วนทำให้

'เครื่องจักรเครื่องนั้นเสื่อมทราม หรือดีงาม.....'

: ร่วมโครงการได้ที่.... http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/