แก้ปัญหาความยากจน

  Contact

แก้ปัญหาความยากจน

เป้าหมายมีหลายแบบ
 - แก้ชั่วคราว   พอให้ได้ชื่อว่าเอาใจใส่คนจน   หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องมีงานทำ  แก้แบบ "สร้างภาพ"
 - แก้แบบได้ผลยั่งยืน

         แก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน  ต้องแก้แบบ "ช่วยให้ช่วยตนเองได้"   ช่วยให้มีความเคารพตนเอง  มั่นใจตนเอง  มีการรวมตัวกันเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต   ต้องเข้าไปหนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ที่ชาวบ้านจัดกันเอง

         และที่สำคัญต้องเปลี่ยนระบบที่เอาเปรียบคนจน   จ้องดูดเงินจากคนจนคนไม่รู้เท่าทัน   ต้องแก้ไขสาเหตุของความยากจนเชิงระบบ   ซึ่งในเวลา 4 - 5 ปีมานี้ยิ่งรุนแรงหนักขึ้น

วิจารณ์  พานิช
 16 ก.พ.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 15891, Created: , Updated, 2012-02-11 14:26:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #ความยากจน

Recent Posts 

Comments (3)

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
Written At 
ลุงประยงค์เคยแนะนำว่า "เจ้าของความจน ต้องจัดการความจนด้วยตัวเอง"
JJ
IP: xxx.47.247.156
Written At 

สิ่งที่น่ากลัวคือ

 คน "ฉลาด ( แกมโกง )" สร้าง "ระบบที่ไม่ชัดเจน และ ล่อลวง" เด็กๆที่ จน ( ปัญญา เนื่องจากยังไม่ถึงวัยอันควร ) หลอกล่อให้ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ( มือถือ หรือ โปรโมชั่น ) 

 

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.136.75.104
Written At 
ความจนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งความชั่วร้าย ได้แก่ "ความโง่ ความเจ็บ และความยากจน" แต่ทุกคนสามารถตัดวงจรนี้ได้โดยใช้ KM :แนวทางการจัดการความ(ไม่)รู้