ตั้งแต่ผมติดตั้ง ClustrMaps เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันนี้เป็นเวลา 15 วันหรือครึ่งเดือนแล้ว (ClustrMaps จะเก็บข้อมูลแล้วนำผลมาแสดงในวันรุ่งขึ้น) พอเข้าไปตรวจสอบดูผล Update เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่า มีผู้เข้ามาเยี่ยมและอ่านบันทึกครบ 6 ทวีปแล้วครับ คือ (ดูภาพประกอบ)

  1. ทวีปเอเซีย
  2. ทวีปยุโรป
  3. ทวีปอาฟริกา
  4. ทวีปออสเตรเลีย
  5. ทวีปอเมริกาเหนือ
  6. ทวีปอเมริกาใต้
   
 

   ภาพแสดง ตัวแทนของผู้เข้ามาอ่านบันทึกของ beeman ใน 6 ทวีป
   

   ผมลองตรวจสอบท่านอื่นๆ แล้ว มีผู้มาอ่านมากแต่ยังไม่ครบทุกทวีป แสดงว่าผมเป็นคนแรกใน gotoknow ครับ ที่มีผู้อ่านครบ 6 ทวีป ขณะนี้ rating (ด้านจำนวนครั้งของผู้อ่าน) ผมอยู่อันดับ 4  ด้วยจำนวนบันทีก 292 กับ 315 ข้อคิดเห็น (จำนวนเริ่มห่างกันอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นอันดับ 2 และ 3) ครับ......