สรุปERP (451091235)

ERP ยังมีการพัฒนาต่อไป

ส่วนปฏิบัติงานทางธุรกิจ กระบวนการ และ ข้อมูลที่ต้องการ

โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรบริษัท(ERP)เป็นเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสาร โปรแกรมERPจะช่วยจัดการกระบวนการต่างๆของการบริหารบริษัท ใช้ข้อมูลพื้นฐานและใช้ร่วมกับอุปกรณ์การรายงานเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจ

บริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อขายมีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตส่วนปฏิบัติงานพื้นฐาน : ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายการจัดการการผลิตและวัสดุ  ฝ่ายการบัญชีและการเงิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล พวกเขาดำเนินการตามปฏิบัติการเหล่านี้
-ฝ่ายการตลาดและการขายตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสินค้า ทำตามที่ลูกค้าสั่ง และคาดคะเนการขาย
-ฝ่ายการจัดการการผลิตและวัสดุพัฒนาแผนงานผลิตสินค้า การสั่งวัตถุดิบจากผู้จัดหา ได้รับวัตถุดิบอย่างสะดวก ผลิตสินค้าและส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
-ฝ่ายการบัญชีและการเงิน บันทึกการขายทางธุรกิจ บันทึกการจ่ายเงินของลูกค้า บันทึกใบส่งของของผู้จัดหา และการจ่ายเงินให้ผู้จัดหา และสรุปข้อมูลการทำงานในรายงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพิ่มสมาชิกใหม่  ฝึกฝน ชดเชยและควบคุม ประเมินค่าลูกจ้าง
การพัฒนาของระบบการวางแผนทรัพยากรของบริษัท
การปรากฏตัวของระบบ ERP:  SAP และ R/3
ในปี 1972 ได้มีการการก่อตั้ง SAP(Systems Analysis and Program Development)และ เนื่องจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ SAP จึงได้ ผลิตโปรแกรมERP ที่ซับซ้อนเรียกว่า R/3  ซึ่งซอฟแวร์จะสามารถผสานการทำงานทางธุรกิจโดยใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการทำงานทั้งหมด
ความสำคัญและประโยชน์ของระบบ ERP
1.        ERPช่วยให้การผสานข้อมูลทั่วโลกทำได้ง่ายขึ้น จากที่มีสิ่งขวางกั้น เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความแตกต่างทางภาษา และวัฒนธรรม
2.        ERPช่วยให้ละทิ้งการ update และ repair ระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกแบ่งแยกไว้
3.        ERPช่วยให้ผู้ใช้ได้เพ่งเล็งถึงหนทางที่จะทำธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามก็มีคำถามถามมาว่า ในเมื่อปฏิบัติการ ERP แล้วทำไมถึงได้มีปัญหาอยู่อีก ตามปกติปัญหามักเกิดขึ้นจากบุคคลไม่ใช่ข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ คือ
1.        ผู้บริหารบางคน มองไม่เห็นหนทางได้แต่หวังว่าโปรแกรมใหม่นี้จะรักษาปัญหาเบื้องต้นของธุรกิจ
2.        ผู้บริหารและผู้จัดการ IT บางคน ไม่ได้ใช้เวลาที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ที่เหมาะสมระหว่างระยะการวางแผนและดำเนินการ
3.        ผู้บริหารและผู้จัดการ IT บางคน ไม่ได้สนใจในการศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านERP ต่างเน้นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกฝนที่เหมาะสมพนักงานและผู้จัดการ
ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่า ERP จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า การปรับปรุงแผนการและการทำการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงขั้นตอนผ่านทาง Internet

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน clocktowerความเห็น (0)