Enterprise Resource Planning

ERP

Enterprise Resource planning (ERP)
ERP เป็นซอฟท์แวร์ ที่ช่วยให้ระบบธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานบริหารรวมถึงการขาย การตลาด
การผลิต การบัญชี และการจัดให้มีคณะผู้ร่วมงาน
ขอบเขตการปฎิบัติงาน
1.การตลาดและฝ่ายขาย เป็นขอบเขตการปฎิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆด้านธุรกิจ ของการตลาด การขายภายใต้คำสั่งกระบวนการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแลลูกค้าการประเมินการขาย และโฆษณา
2.การผลิตและการจัดการทรัพยากร เป็นขอบเขตการปฎิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆทางด้านธุรกิจ การจัดซื้อ
การรับรอง การขนย้าย การคำนวณ การทำกำหนดการ การผลิตและวางแผนซ่อมบำรุง
3.การบัญชีและการเงิน เป็นขอบเขตการปฎิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆทางด้านธุรกิจ ของบัญชีด้านการเงิน
การจัดสรร และควบคุมราคา การวางแผน และงบประมาณ และการจัดการหมุนเวียนเงิน
4.ทรัพยากรมนุษย์ เป็นขอบเขตการปฎิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆทางด้านธุรกิจ ของสมาชิกใหม่ การว่าจ้าง
การฝึกสอน ค่าจ้าง และผลประโยชน์แต่เดิมของธุรกิจ
ความสำคัญและการสร้างประโยชน์ของระบบ ERP
ERP ให้ผลกำไรที่ดี เพราะรวบรวมระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน  โดย
1.ERP ช่วยในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเป็นสะพานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา
2.ERP ไม่ได้รวมแค่ผู้คนและข้อมูลไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสามารถลดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ได้ด้วย
3.ERP ช่วยในการดำเนินการตรวจสอบทางธุรกิจในการดำเนินการต่างๆได้

ปัญหาเกี่ยวกับ ERP  1.องค์ประกอบราคาของ ERP ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์ประกอบของแพ็คเกจโดยสอดคล้องกับขนาดของบริษัทที่ให้บริการด้วย 2.ความสามารถในการผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในแบบแผนการปฎิบัตการของ ERP 3.ค่าให้บริการของที่ปรึกษา 4.เวลาในการหาอุปกรณ์ และการฝึกอบรมบุคลากร


SAP

SAP ก่อตั้งโดย 5วิศวกรของบริษัท IBM โดยพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบัน คือ R/3 โดยเป็นโปรแกรม ERP
ชนิดหนึ่ง ที่สามารถกำจัดข้อมูลที่มากเกินไป และการสื่อสารที่ล้าหลัง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Enterprise Resource Planningความเห็น (0)