รัชนี 58

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ช่วงเช้า
วันนี้มาถึงอาจารย์ก็เร่งให้พิมพ์สคริปที่ค้างไว้ต่อให้เสร็จ เพราะต้องนำไปปริ้นแล้วนำมาตรวจ
ช่วงบ่าย

ทำปกรายการทาง ETV  

ตัวอย่างการทำปกรายการออกอากาศทาง ETV.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่ 21  – 25  พฤษภาคม  2546 (15.05 – 16.00 น.)

ที่

รายการ

     เวลา

วันจันทร์ที่  21
กันยายน  2546

1.วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม เรื่อง

การขยายพันธุ์พืชโดไม่ใช้เมล็ด ตอน 1 สัปปะรด  ตอน 2  มันสำปะหลัง
ตอน 3  สตอเบอรี่  ตอน  4  เผือก
2.รายการวิทยาศาสตร์รอบ

54  นาที
3  นาที

วันอังคารที่  22  กันยายน  2546

1.วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่  4  /  แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่  5 /  จำนวน  ชวนคิด

2.รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว

47  นาที
3  นาที

วันพุธที่  23  กันยายน  2546

1.วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลย พลังงานความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2.รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว

48  นาที
3  นาที

วันพฤหัสที่ 24  กันยายน  2546

1.วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยม เรื่อง สารฟอกขาว / สารกันรา / อาหารและสี

2.รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว

47  นาที
3  นาที

วันศุกร์ที่  25  กันยายน  2546

1.วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยม เรื่อง  การประมาณค่าในชีวิตจริง  / ปฏิทินมหัศจรรย์

2.รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว

53  นาที
3  นาที

เมื่อพิมพ์และนำไปตัดแปะเรียบร้อยแล้ว ก็มาจัดเตรียมเรื่องที่จะออกอากาศตามวันและเวลาตามตาราง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชนีความเห็น (0)