การวางแผนการจัดการทรัพยากรบริษัท
การวางแผนการจัดการทรัพยากรบริษัท(ERP) โปรแกรมที่เป็นเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่กำลังเติบโต,เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการกระบวนการต่างๆของการบริหารบริษัท. การใช้ข้อมูลพื้นฐานและใช้ร่วมกับอุปกรณ์การรายงาน. ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ระบบธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดย การประสานงานบริหารรวมถึง การขาย , การตลาด ,การผลิต, การบัญชี และการจัดให้มีคณะผู้ร่วมงาน บริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อขายมีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ส่วนปฏิบัติงานพื้นฐาน : การตลาดและการขาย, การจัดการการผลิตและวัสดุ, การบัญชีและการเงิน และทรัพยากรบุคคล พื้นที่ส่วนปฏิบัติงานถูกนำมาใช้โดยระบบข้อมูล ระบบข้อมูลจะจับ, ทำกระบวนการ, และเก็บข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการไว้สำหรับทำการตัดสินใจ การทำงานของลูกจ้างในพื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน ต้องการข้อมูลสำหรับในพื้นที่ส่วนปฏิบัติงานส่วนอื่น ในอุดมคติระบบข้อมูลพื้นที่ส่วนปฏิบัติงานจะประสานงานกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะกับเวลา .ผู้จัดการธุรกิจพยายามคิดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจที่ประสานงานกับพื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน การคิดแบบนี้จะส่งเสริมประสิทธิภาพและการแข่งขัน หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสิ่งนี้คือต้องการแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนหน้าที่และพื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน  ERP software กระตุ้นสิ่งนี้โดยใช้ฐานข้อมูลสามัญพื้นฐาน
การพัฒนาระบบแบบแผนการค้าทางธุรกิจ
ในบทนี้จะทำให้ทราบว่า ERP  ว่าทำไมต้องนำมาใช้ เช่น วิวัฒนาการของระบบ ,รากฐานการผลิตของERP , การปรากฏตัวของระบบ ERP: ใน SAP และ R/3 , เครื่องมือของระบบ R/3ของ SAP , ลักษณะพิเศษของระบบ R/3 ของSAP  ปัญหาเกี่ยวกับ ERP  การซื้อแพ็คเกจ ERP
ERPให้ผลกำไรที่ดี เพราะเป็นการรวมระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีความสำคัญดังนี้
1. ERP ช่วยในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเป็นสะพานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา
2. ERP ไม่ได้แค่รวมผู้คนและข้อมูลไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสามารถลดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
3. ERP ช่วยในการตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินการต่างๆได้
การปรับปรุงของ ERP มีหลายเรื่อง เช่น ความรวดเร็วและกำลังของการคำนวณของฮาร์แวร์เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาและขนาดลดลง ,สถาปัตยกรรมระหว่างเครื่องผู้ใช้บริการ(client)ไปยังผู้ให้บริการ(server) ภายใต้เงื่อนไขของโครงสร้างแนวความคิดที่จะมีผู้ใช้บริการหลากหลายสามารถแบ่งปันข้อมูลด้วยกันได้, ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของซอฟแวร์จะทำให้การรวมกันสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยึ่งในระหว่าง 2 พื้นที่ เช่น การจัดการ การเงิน และแผนการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์, การเพิ่มขึ้นของขนาดของธุรกิจ ความยุ่งยากซับซ้อน และการแข่งขันที่ต้องการเป็นบริหารธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันของระบบ
SAP AG ส่วนประกอบของผลิตฎัณฑ์ มาตรฐานของโปรแกรม ERP ที่เรียกว่า R/3 โปรแกรมจะทำการรวมธุรกิจของบริษัททั้งหมดโดยใช้การรวมข้อมูลหลักซึ่งจะเชื่อมทั้งขั้นตอนข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนตลอดเวลา และขั้นตอนมีความทันสมัย
การซื้อโปรแกรม ERP จะมีราคาแพง เวลาที่ต้องการที่จะดำเนินการ และต้องการที่จะให้ลูกจ้างมีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมแต่มีค่าจ้างที่เพียงพอ สำหรับบางบริษัทจะมีการใช้ ROI ซึ่งอาจจะไม่ปัจจุบันหรือคาดคะเนได้
ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่า ERP จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า การปรับปรุงแผนการและการทำการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงขั้นตอนผ่านทางอินเตอร์เนท