451091282

451091282
Enterprise Resource Planning (ERP)
            Enterprise Resource Planning (ERP) คือระบบการวางแผนการจัดการทรัพยากรของบริษัท เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเติบโต ช่วยจัดการกระบวนการต่างๆของการบริหารบริษัท เป็นระบบที่นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆในบริษัท โดยซอฟแวร์ของระบบจะทำการประสานงานระหว่างงานบริหาร รวมถึงการขาย, การตลาด, การผลิต, การบัญชี, และการประสานงานร่วมกันของผู้ร่วมงาน ช่วยให้ระบบธุรกิจมีประสิทธิภาพ
                ก่อนที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และกระบวนการต่างๆทางด้านธุรกิจก่อน
                หน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจมีทั้งหมด 4  ขอบเขตการปฏิบัติงานดังนี้
1.ด้านการตลาด และฝ่ายขาย : เป็นขอบเขตการปฏิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆด้านธุรกิจ ของการตลาด กระบวนการขายภายใต้คำสั่งลูกค้า การติดต่อกับลูกค้า ประเมินการขาย และฝ่ายโฆษณา
2.การผลิต และการจัดการทรัพยากร : เป็นขอบเขตปฏิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆด้านธุรกิจ ของการจัดซื้อการรับของ การขนย้าย การคำนวณ การทำกำหนดการ การผลิต และ วางแผนซ่อมบำรุง
3.บัญชี และการเงิน : เป็นขอบเขตการปฏิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆด้านธุรกิจ ของ บัญชีด้านการเงิน การจัดสรร และควบคุมราคา การวางแผน และงบประมาณ และการจัดการการหมุนเวียนเงิน
4.ทรัพยากรมนุษย์ : เป็นขอบเขตการปฏิบัติงาน ที่รวมเอาหน้าที่ต่างๆด้านธุรกิจ ของ สมาชิกใหม่ และการว่าจ้าง การฝึกสอน ค่าจ้าง และผลประโยชน์

จากทั้ง 4 ขอบเขตการปฏิบัติงานนั้นถึงแม้ลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันออกไป แต่ทุกขอบเขตหน้าที่ก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกัน เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีความถูกต้อง มีคุณภาพและตรงตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ก็เป็นการยุ่งยากพอสมควรในการติดต่อระหว่างขอบเขตของข้อมูลทางบริษัทต่างๆจึงเลือกใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งระบบจะทำการรวบรวมขอบเขตหน้าที่ต่างๆมาไว้ที่ระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลของทุกระบบทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกันในแต่ละขอบเขตการทำงาน ERP ยังได้ถูกห้าผู้วิเคราะห์ระบบของ IBM พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นเป็น System Analysis and Program Development-pronounced “SAP” โดย SAP จะเป็นระบบที่มีจุดเชื่อมต่อ หรือหัวใจหลักของระบบอยู่ที่ศูนย์กลางระบบและมีหน้าที่การทำงานแบ่งเป็นโมดูลรอบๆระบบศูนย์กลางข้อมูลดังรูป

 มาตรฐานทางด้านซ้ายของแผนผังเป็นด้านการตลาดและฝ่ายขาย การผลิตและการจัดการวัตถุดิบและด้านทรัพยากรบุคคล   เกณฑ์ดังรูปส่วนบนขวาของแผนผังเป็นการจัดการด้านการเงินและการบัญชี  ส่วนสองโมดูลด้านล่างเป็นเกณฑ์การแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมและผังการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตามระบบ ERP เป็นระบบที่ใหญ่และซับซ้อน แต่ละบริษัทจึงจำเป็นว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ และต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ของระบบ ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหาในการให้บริการแก่ลูกค้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Entreprice Resource Planning.ความเห็น (0)