yutt

yutttt
Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นเทคโนโลยีทางระบบข้อมูล ช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท สนับสนุนการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ การขายและการตลาด, การผลิต, การบัญชีและฝ่ายบุคคลมาจัดการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การตลาดและการขาย เกี่ยวข้องกับ ตั้งราคาผลิตภัณฑ์, ส่งเสริมการขาย, การบริการลูกค้า และคาดคะเนการขาย
- การจัดการการผลิตและวัสดุ ได้แก่ การวางแผนผลิตสินค้า, การสั่งวัตถุดิบ, ผลิตสินค้าและส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
- การบัญชีและการเงิน ได้แก่ บันทึกการขาย, บันทึกการจ่ายเงินของลูกค้า, บันทึกใบส่งของของผู้จัดหา และการจ่ายเงินให้ผู้จัดหา และสรุปข้อมูลการทำงานในรายงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
- ทรัพยากรบุคคล ได้แก่  การจัดหาคนเข้าทำงาน, ฝึกฝน, ชดเชยและควบคุม ประเมินค่าจ้างที่ควรจะได้รับ

 พื้นที่การปฏิบัติงานถูกนำมาใช้เป็นระบบข้อมูล, ทำกระบวนการ, และเก็บข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการไว้สำหรับทำการตัดสินใจ

การทำงานของพนักงานในพื้นที่การปฏิบัติงาน จะใช้ข้อมูลสำหรับในพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนอื่นด้วย ระบบข้อมูลพื้นที่การปฏิบัติงานต้องประสานงานกัน เพื่อจะสามารถดึงข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมาใช้งานได้

ผู้จัดการธุรกิจสนใจในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจที่ประสานงานกับพื้นที่การปฏิบัติงาน การคิดแบบนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการแข่งขัน หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสิ่งนี้คือต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนหน้าที่และพื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน ERP
ซอฟท์แวร์ ERP ที่ออกมาได้แก่ของบริษัท SAP เวอร์ชันล่าสุดคือ R/3 Client/Server ซึ่งจะมีซอฟแวร์แบบจำลองในส่วนต่างๆได้แก่ การขายและการกระจาย (SD), การจัดการวัสดุ (MM),การวางแผนการผลิต (PP), การจัดการคุณภาพ (QM), การซ่อมบำรุงแพลนต์ (PM), ทรัพยากรมนุษย์ (HR), การเงินการบัญชี (FI), การควบคุม (CO), การจัดการทรัพย์สิน(AM), ระบบโครงงาน (PS) และWorkflow (WF) โดยเวอร์ชันก่อนนี้ได้แก่ MRP, MRP II, R/2
ปัญหาของ ERP
1.      ราคาค่อนข้างสูงดังนั้นบริษัทที่ใช้ซอฟแวร์นี้ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่
  1. ความสามารถในการผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องมีความพร้อมสำหรับการทำงาน
  2. จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอบริการให้คำปรึกษา
  3. ต้องใช้เวลาในการจัดหาอุปกรณ์
  4. การฝึกอบรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและถ้าหากพนักงานขาดความรู้ในการใช้งานอาจส่งผลได้
ประโยชน์ของ ERP
1.      ผลกำไรแต่ก็ไม่อาจคาดเดาผลกำไรที่แน่นอนได้
2.      สามารถขจัดความไม่จำเป็นออกไปได้เช่น แรงงานหรือพนักงานที่ไม่จำเป็น ทรัพยากรวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น เวลาในการทำงาน เป็นต้น
  1. ระบบขนส่งและติดต่อสื่อสารข้อมูลได้สะดวก
  2. ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของค้าได้ดีขึ้น มีการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. เป็นระบบที่ประหยัดเวลา ซึ่งเอื้อผลประโยชน์ทางด้านราคาให้แก่บริษัท
นายวีระยุทธ บุญรอง รหัส451091225 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน yut451091225ความเห็น (0)