Warut ERP

SAP โปรแกรมแห่งยุค

หน้าที่ธุรกิจ การดำเนินการและความต้องการข้อมูล ( Business Functions Processes and Data  Requirements )
การตลาดและการขาย  (Marketing and Sales)

              หน้าที่ภายในการตลาดและการขายประกอบด้วย การพัฒนาสินค้า การตัดสินใจตั้งราคา การโปรโมทสินค้าให้กับลูกค้า  และการใช้ใบสั่งสินค้าของลูกค้า การตลาดและการขายจะช่วยสร้างการพยากรณ์การขายนั้นว่าจะใช้เป็นจุดยืนในการประสบความสำเร็จได้อย่างแน่ใจ
 การผลิตและการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือ  (Production and Materials Management)
              หน้าที่ภายในการผลิตและการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ความต้องการขายนี้ทำนายได้จากการตลาดและพื้นที่หน้าที่การขาย  ความแม่นยำซึ่งจะปรับปรุงถ้าการทำนายนั้นอยู่บนฐานของประวัติการขาย  ดังเช่น  การทำนายจากการตลาดและการขายแสดงความสำคัญต่อบทบาทในกระบวนการวางแผนการผลิต
การบัญชีและการเงิน  (Accounting and Finance)
              หน้าที่ภายในการบัญชีและการเงิน จะประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลดิบ เกี่ยวกับรายการ  รวมถึงเกี่ยวกับการขาย การซื้อวัตถุดิบ  เบี้ยเลี้ยง และการรับเงินสดจากลูกค้า  ข้อมูลเหล่านั้นเป็นการรวมในความหมายทางที่จะตัดสินใจในผลประโยชน์
ทรัพยากรบุคคล  (Human Resources)
              ตัวอย่างของธุรกิจ ลูกจ้างจะต้องพนักงานสนับสนุนการขายและหน้าที่ของการผลิต แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการจะตองมีการรับสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่  มีการฝึกสอน  และมีการชดเชยลูกจ้าง


การพัฒนาระบบ ERP ( The Development of Enterprise Resource Planning System )
1. ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาของ ERP :
-  ความเร็วและกำลังในการคำนวณของ Hardware เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ ราคาและขนาดมีขนาดเล็กลง
-  สถาปัตยกรรม ของ client – server ล่าสุด  จัดหาให้เค้าโครงเกี่ยวกับความคิดของการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐาน
-  การเจริญเติบโตของธุรกิจ ความซับซ้อนและการแข่งขันทำให้การจัดการธุรกิจอยากที่จะมีประสิทธิภาพและการแข่งขันของระบบข้อมูล
-2.  SAP AG ผลิต ด้วยความซับซ้อน ,  modular ERP program เรียกว่า R/3  software สามารถรวมธุรกิจของบริษัทเข้าด้วยกันโดยใช้ฐานข้อมูล นั้น เชื่อมโยงการกระทำต่าง ๆ และการแบ่งปันข้อมูลกัน
3.  การซื้อ program ERP นั้นมีราคาแพง ต้องการการฝึกฝนของพนักงานแต่สามารถจ่ายเงินเดือนตามที่ต้องการ  สำหรับบริษัทบางบริษัท
4.  ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญทำนายว่า จุดโฟกัสของ ERP จะจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การปรับปรุงการวางแผน และการตัดสินใจทำ และการเชื่อมโยงการกระทำต่าง ๆ ทางอินเตอร์เนต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Enterprise Resourse Planningความเห็น (1)

poo
IP: xxx.149.25.236
เขียนเมื่อ 

ยังม่ายค่อยเข้าใจเกี่ยวกะเรื่อง ERP เลยอ่ะค่ะ

ช่วยสอนตัวต่อตัวได้เปล่าค่ะ

ขอจองตัวล่วงหน้า....