ปุณยวีร์ ERP เด้อ

ฉวีวีวี

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise resource planning) คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานอีกด้วย

          ERP เป็น Software ที่ใช้ในการ Manage ได้ทั้งองค์กร โดยทีมี common Database เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่ เดียวกัน เพื่อป้องกันการความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้มีประสิทธิภาพ ทำให้มีการ Share ข้อมูลสูงสุด โดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห์ได้ และ สามารถที่จะ Integrate ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing Manufacturing Accounting และ Staffing


          ERP จะเน้นให้เราทำ Business Reengineering เพื่อปรับปรุงระบบของให้เข้ากับ ERP ซึ่งจะแบ่ง Function Area เป็น 4 ส่วนหลักๆ
   1. Marketing Sales
   2. Production And Materials Management
   3. Accounting And Finance
   4. Human Resource

            แต่ละส่วนจะมี Business Process อยู่ในนั้น ซึ่งจะมีหลาย Business Activity มากประกอบกัน เช่น activity การออก Invoice เป็น Activity แต่ Activity นี้ ไปต่อเนื่องกันหลายๆอันออกให้ จนกลายเป็น Process ที่เรียกว่า Computer Order management ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับ Functional Area ที่เรียกว่า marketing And Sale   
            ดังนั้น ERP จึงเป็นระบบที่จะมาช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจหรือ Business Process ทั้งหมดในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นระบบงานขาย, ระบบตลาด, ระบบจัดซื้อ, ระบบคลังสินค้า, ระบบผลิต, ระบบบัญชีและอื่นๆ เพื่อให้การทำงานภายในบริษัทเป็นไปอย่างสอดคล้อง เกิดความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และสามารถช่วยลดต้นทุนทั้งระบบได้ รวมทั้งยังช่วยจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และรวดเร็วทันเหตุการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน poonyawe chaikitpinyo

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15811, เขียน: 16 Feb 2006 @ 17:13 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)