โรงพยาบาลของเรา

เพลงนี้ เป็นเพลงที่มีจังหวะคล้ายๆเพลงเชียร์ของคณะ เวลาจะเริ่มการเชียร์ สามารถใช้ร้องเพลงเป็นกลุ่มหรือร้องหมู่ได้ดี

             เพลง โรงพยาบาลของเรา มีเนื้อเพลงสั้นๆ ดังนี้ครับ

           โรงพยาบาลของเรา              พวกเรามีความภูมิใจ

            บ้านตาก สะอาด สดใส         สะดวกสบายบริการน้องพี่

        ที่พึ่งของชาวชุมชน              ทุกคนภูมิใจเหลือที่

        โรงพยาบาลบ้านตากเรานี้     ทำสิ่งดีมีความกลมเกลียว

              โรงพยาบาลของเรา          พวกเรารวมเป็นหนึ่งเดียว                                

              สามัคคีมีความกลมเกลียว   เป็นหนึ่งเดียวไม่มีตกต่ำ

          รักษาแบบมาตรฐาน            บริการด้วยคุณธรรม 

          ดูแลห่วงใยเช้าค่ำ               จึงก้าวนำมาตรฐานสากล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)