[email protected]

HAND OF GOD
     บทที่ 1
 ฟังก์ชั่นทางธุรกิจ   กระบวนการ  และความต้องการของข้อมูล
Functional Areas of Operation
                ในบริษัทที่จะมีการผลิตและการขายสินค้า จำเป็นต้องมีฝ่ายเหล่านี้ แต่ละฝ่ายก็จะประกอบด้วยลักษณะการทำงานแตกต่างกันไป ดังนี้
                1.ฝ่ายการตลาดและการขาย  ประกอบด้วย การตลาด, การขาย, การสั่งซื้อ, ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า, การทำนายทิศทางตลาด และโฆษณา
                2.ฝ่ายผลิตและจัดการวัตถุดิบ การจัดซื้อ, การรับวัตถุดิบ, จัดส่ง, กำหนดตารางการผลิต, ฝ่ายโรงงานและฝ่ายซ่อมบำรุง
3.บัญชีและการเงิน การทำบัญชี, ควบคุมราคาค่าใช้จ่าย, วางแผนการเงิน, การจัดการงบประมาณและจัดการกระแสเงิน
                4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   การจัดหาบุคคลากรและว่าจ้าง, ฝึกงาน, ค่าจ้าง, และสิทธิพิเศษ
บทที่ 2 การพัฒนาระบบแบบแผนการค้า
รากฐานการผลิตของERP

แนวคิดพื้นฐานของระบบ ERP มีการพัฒนามาจากระบบ MRPII

การปรากฏตัวของ ERP Software: SAP และ R/3
SAP เริ่มพัฒนาในส่วนของ Software Modules
สรุป        ERP  เป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักของธุรกิจ ก่อนหน้านี้ หน้าที่แต่ละอันของ EPS นั้นมีอิสระต่อกัน หน้าที่ใครหน้าที่มัน ซอฟแวร์ของ ERP จะสร้างรายงานการจัดการและ ตัดสินให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
กระบวนการทางธุรกิจ  ซึ่งระบบEPR นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
1.EPR ง่ายต่อการรวบรวม : อุปสรรคที่เปลี่ยนแปลอัตราอยู่เป็นประจำ เช่น  ภาษา  วัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมต่อโดยอัตโนมัต  ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกรวบรวมได้
2.EPR ไม่ได้รวบรวม ข้อมูลและผู้คนเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเพื่มประสิทธืภาพการแยก และ การปรับปรุงในหลายระบบของคอมพิวเตอร์ เช่น  Boeing มี450ข้อมูล ซึ่งถูกป้อนเข้าไปในกระบวนการผลิต ของตัวมันเองซึ่งตอนนี้องกรมีทางเดียวที่จะบันทึกข้อมูล
3.ERP ไม่ได้คอยเตือนอย่างเดียว แต่ยังจัดการกับปฏิบัติการนั้นๆ ได้ เช่น คำถามของคำตอบที่ว่า"เราจะทำอย่างไรดี?"
โปรแกรมนี้ สามารถตอบและสรุป รวมไปถึงแสดงภาพประกอบ    ระบบEPRนี้มีครบทุกข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถมองไปถึงการทำอย่างไรจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น?" การพัฒนานี้การจัดการได้ทั้งบริษัท และทำให้องกรสามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siam451091244ความเห็น (0)