สวัสดีค่ะ...วันนี้ที่สสวท.ดูจะเงียบหน่อยหนึ่งแต่ไม่มาก เนื่องจากมีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทวิดิทัศน์ ของสสวท.
สุพัชชาก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยและก็นักศึกษาจากม.บูรพาชื่อนิ่ม ส่วนพวกที่เหลือก็อยู่ที่ฝ่ายโดยหนูอยู่ที่ห้องสำเนาเทป  Capture งานจาก Beta tape และแปลง file ไปเป็น Mpeg 2 เรื่อง บันทึก 366 วัน จำนวน 10 เรื่อง เรื่องละ 50 นาที
วิธีการทำ
1.       เปิดโปรแกรม snazzi 5 DVD pro
2.       จากนั้นคลิกที่ Capture ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นเราก็เปิดงานที่ต้องการจะ Capture เมื่อตรวจดูงานที่จะ Capture เรียบร้อยแล้ว
3.       กดที่ปุ่ม Capture พร้อมกับกด Play เครื่องวีดีโอด้วย เมื่อ Capture เสร็จแล้วก็
4.       กดปุ่ม Stop
5.        จากนั้นเครื่องก็จะทำการ Save ให้โดยอัตโนมัต