รัชนี 56

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงที่ทำงานก็ช่วยกันสรุปผลการวิจารณ์ของการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทวิดิทัศน์ ของสสวท.  จากนั้นก็ไปบันทึกเสียงเพื่อที่จะนำไปทำสื่อของโครงการกลุ่มค่ะ ทำไปได้สักพักอาจารย์วิจิตรก็ให้งานใหม่มาคืองานพิมพ์สคริปเรื่องการชั่ง เนื่องจากของเดิมที่เป็นมาเป็นกระดาษแนวนอน แต่อาจารย์ต้องการแบบแนวตั้งเลยให้หนูเอามาพิมพ์ใหม่แต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะมีหลาย Shot ประมาณ 85 Shot เลยเก็บไว้มาพิมพ์ต่อ


ปัญหาที่ได้พบ
*** เนื่องจากการรวมผลประเมินมีหลายขั้นตอน และคนทำหลายคน ในบางขั้นตอนเกิดการผิดพลาดโดยการนับจำนวนผิด เลยทำให้ต้องนำกลับมาทำใหม่
*** อยากบันทึกเสียง แต่เป็นหวัดเลยทำให้ไม่มีเสียงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชนีความเห็น (0)