มารู้จัก Competency กันเถอะ

 competency คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตำแหน่งงานแต่ละองค์กรหรือความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลต้นแบบที่องค์กรพยายามค้นหาแล้วนำไปขยายผลต่อกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กร

ประเภทของ Competencyตามลักษณะการใช้ประโยชน์ แบ่งออก 3 ประเภท

1.Core competency เพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒำนธรรมที่องค์กรต้องการ

2.Management competency เพื่อมุ่งเน้นการจัดการงานให้สำเร็จ

3.Technical  competency เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้และทักษะในงานที่ต้องทำ

Competency ต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. Competency จะมีประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งที่มองเห็นได้ชัด คือ ทักษะ (skill) และความรู้ (knowledge) และอีกส่วนหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ คือ พฤติกรรม (behavior) ที่สะท้อนมาจาก ค่านิยม (value), อุปนิสัย (trait) , ทัศนคติ (attitude) และแรงขับ (drive)
  2. Competency ต้องแสดงให้เห็นถึงผลงาน (Outcome)
  3. ผลงานนั้นต้องสามารถวัดค่าได้ (Measurable) ทั่วไป จะคุ้นเคยกับคำว่า KPI (Key Performance Indicator)

สรุปง่ายๆก็คือว่า Competency เป็นเรื่องของการใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที่คาดว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องวัดค่าผลงานได้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลกันทรารมย์ความเห็น (2)

bougainvillaea
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

แล้วเราจะทราบ competency ของเจ้าหน้าที่เราได้อย่างไร  อะไรคือทักษะ (S)และความรู้ความสามารถ(K)และพฤติกรรม (A)ที่คาดหวังในเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับในหน่วยงานที่ทำงานในโรงพยาบาลควรต้องมี  เราเริ่มต้นจากหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยการกำหนด KAS ต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วย  ความยากก็คือจะวัดอย่างไร 

ธนิต
IP: xxx.0.140.52
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่า มีตัวอย่างของ competency แต่ละหน่วยงานบ้างไหมครับผม