สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ (2)

บอย สหเวช
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญคือ เรื่องของสุขภาพ

   โครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ ผมได้เสนอขอบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 เนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้ว ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้ไปเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ประเมินในสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน คือ เกณฑ์มีชีวิตชีวา การที่บุคลากรในหน่วยงานจะมีชีวิตชีวา ได้จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (ความจริงนอกจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตก็สำคัญ)  และต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปีนี้จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวขึ้น (สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ)

    โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรทุกคนในคณะ และการออกกำลังกาย สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี ผมได้ประสานกับทางภาควิชาต่าง  ๆ ในคณะ มีกำหนดการตรวจ ดังนี้ครับ

 วัน เดือน ปี /เวลา

 บริการตรวจ

 สถานที่

 16 ก.พ. 49

(9.00-16.00 น.)

  •  ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด
 ห้อง Lab  ภาควิชารังสีเทคนิค

 21 ก.พ. 49

(13.00-16.00 น.)

  •  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ

 22 ก.พ. 49

(9.00-12.00 น.)

  •  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ

 23 ก.พ. 49

(9.00-12.00 น.

  •  ตรวจความหนาแน่นของกระดูก

(อายุ 30 ปีขึ้นไป)

 ห้อง Lab ภาควิชารังสีเทคนิค

 27 ก.พ. 49

(8.30-10.00 น.)

  •  ตรวจผลเลือด
 ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคฯ

 2-3 มี.ค. 49

(9.00-16.00 น.

  •  ตรวจ ABI
 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนฯ

    วันนี้ถ้าดูจากกำหนดการก็เริ่มมีการตรวจสุขภาพเป็นวันแรก หลายคนในสำนักงานตื่นเต้นเมื่อจะได้รับการตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ ยิ่งท่านคณบดีบอกว่า ต่อไปจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายโดยตลอด เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง  มีคณบดีท่านก่อน (ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดี ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการออกกำลังกาย ท่านมาที่คณะทุกครั้งถ้าไม่ติดงานจนเกินไป ท่านจะลงไปออกกำลังกายหลังเลิกงานเป็นประจำทุกครั้ง ท่านยังบอกผมว่าอนุวัทย์ ออกกำลังกายบ้าง ท่านบอกว่าอยู่บ้าน ท่านก็ออกวิ่งเป็นประจำ

     การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญคือ เรื่องของสุขภาพ ยิ่งท่านคณบดีบอกจะให้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในคณะ สำหรับการออกกำลังกายที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยแล้ว ผมว่าสถิติการลาป่วยของบุคลากรในคณะลดลงอย่างแน่นอน สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรจากเชียงใหม่ (คุณสมพร) ที่ให้สมุดบันทึกสุขภาพมาให้ผม วันนี้ได้ให้น้องในที่ทำงานไปปรับและประยุกต์ใช้ในคณะสหเวชศาสตร์

      ผมมีรูปภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของภาควิชารังสีเทคนิคมาฝากด้วยครับ มีหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค อ.ศุภวิทู ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี (การตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดและการวัดความหนาแน่นของกระดูก)

   
   

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนดำเนินงาน#สถานที่ทำงานน่าอยู่#น่าทำงาน

หมายเลขบันทึก: 15829, เขียน: 16 Feb 2006 @ 18:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)