การสอนงานมือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 (2)

ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ต้องรักอาชีพนักส่งเสริมการเกษตร มีใจให้กับการทำงาน และทำงานอย่างต่อเนื่อง

          การสอนงานนักส่งเสริมมือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 (ลิงค์)  นักส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานของวันนี้ก็คือคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากอำเภอพรานกระต่าย         

                                          เสนาะ ยิ้มสบาย

          คุณเสนาะ  ยิ้มสบาย มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่มาครบ 25 ปีแล้ว ได้เล่าประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็นกับน้องๆ นักส่งเสริมมือใหม่ ว่าต้องรักอาชีพนักส่งเสริมการเกษตร มีใจให้กับการทำงาน และทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อจำกัดของนักส่งเสริมคือไม่ได้เขียนบันทึกฯ และได้ให้แนวคิดในการทำงาน ดังนี้

  • ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักที่จะทำงาน
  • การทำงานต้องกำหนดเป้าหมาย มีทิศทางในการทำงาน ต้องรู้ทิศทางและทำงานให้สอดประสานกันทุกระดับ
  • การทำงานต้องทำแบบฝังตัวอยู่ในพื้นที่ จึงจะสำเร็จ เพราะจะรู้พื้นที่ รู้เกษตรกร รู้ขนบธรรมธรรมเนียมต่างๆ บางครั้งต้องเข้าพื้นที่นอกเวลาราชการ เพราะชาวบ้านจะว่าง
  • ต้องประสานงานกับท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ หน่วยงานต่างๆ ไม่ทำตัวแปลกแยกแต่จะบูรณาการกัน
  • ค้นหาความรู้ ต้องพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • เรียนรู้กับชาวบ้าน จะพบทางลัดในการทำงาน  ทำให้ลดเวลาในการทำงาน
  • ตั้งใจจริงในการทำงาน ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  • เรียนรู้ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
  • การประเมินผลการทำงาน และสรุปผลการทำงานไว้ด้วย อาจทำเป็นรูปเล่ม (ต้องมีการบันทึก)

          เป็นสรุปเรื่องเล่าจากประสบการณ์ จากการทำงานของคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย ที่ได้ให้ไว้แก่นักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่และทีมงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  16/02/49

                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)