เมื่อเราหมดกำลังใจหรือกำลังท้อแท้ ปัญหาเกิดจากอะไร ?

 

   แน่นอนว่ามันต้องเกิดความขัดแย้งในใจของเรา ทั้งที่ทำงานหรือที่บ้าน แต่ละคนล้วนมีทางแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป แต่บางคนแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ย่อมเป็นปัญหาต่อไป แต่ปัญหาในองค์กร นั้นบางท่านถึงกลับโบกมือบ๊าย บาย ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม เดี๋ยวก็ชินเอง หรือ ปล่อยให้กาลเวลาลบเลือนมันไป แล้วคุณแก้ปัญหากันอย่างไร

 

     มีหลายสถาบันพูดเป็นคอร์สกันเลย เรื่อง การบริหารความขัดแย้ง นับว่าน่าสนใจดีค่ะ บางท่านก็ปวดหัวไปเลย แค่ปัญหาตัวเองก็เอาไม่รอด แล้วไหนจะต้องมาดูองค์กรอีก

 

 

    ความขัดแย้ง ก็คือ การไม่เห็นด้วยในแนวความคิดซึ่งกันและกัน เห็นไม่สอดคล้องกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจงใจกระทำ เพื่อที่จะขัดขวาง หรือแทรกแซงความพยายามของบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเกิดได้ทุกที่

 

       ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่อง การประเมินสมรรถนะแบบ 360

องศา มาคราวนี้ข้าพเจ้าได้ยินเรื่อง การบริหารความขัดแย้งแบบ 360 องศา ของท่านอาจารย์ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี น่าสนใจทีเดียวค่ะ

 

  กล่าวไว้ว่า การบริหารความขัดแย้ง 360 องศา เป็นแนวคิดใหม่  กล่าวคือ จากเดิมที่ฝ่ายตั้งรับก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกแทน   (proactive approach)  การรุกเป็นการสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่เราก็ไม่ลืมเปิดประตูเล็ก ๆ เพื่อให้ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรขึ้นมาบ้าง  

 

                                               

 

    ผู้บริหารจำเป็นต้องมี ประสบการณ์และความคิดเชิงหยั่งรู้ (intuitive thinking) โดยผ่านสัญชาตญาณ (instinct)ประกอบกัน

 

   ความขัดแย้งในองค์กร  สามารถเกิดได้ทุกระดับ ด้วยเหตุนี้จึงต้องวิเคราะห์ดังนี้ คือ

 

1.หาสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร เช่น ดูแผน นโยบาย ว่าแผนเป็นไปตามหรือไม่ มีปัญหาด้านงบประมาณที่ขัดแย้งกับแผน ? ควรชี้แจ้งให้แต่ละฝ่าย ทราบที่มาของงบประมาณ ความเหลื่อมล้ำ

 

2.เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต  ต้องนำปัญหามาวิเคราะห์เสมอ เพราะ ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ใช่ว่าปัญหาที่เคยเกิดจะไม่เกิดในครั้งนี้ ควรทบทวน

 

3.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มในองค์การของตน  ผู้บริหารควรดูว่ากลุ่มในองค์การมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด มีใครตั้งแง่ความคิด หรือพฤติกรรมที่มีผลเสียกับองค์กร ซึ่งต้องหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข แต่หากเป็นแผนกที่บุคคลมีความสามารถสูง ก็สามารถใช้ความขัดแย้งมาใช้ในเชิงสร้างสรรค์ได้

 

   ในองค์กรซึ่งประกอบด้วยคนจำนวนมาก ย่อมมีความคิดแตกต่างกันเป็นธรรมดา แต่ถือเป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะมีศักยภาพในการบริหารความขัดแย้งอย่างไร เพื่อให้เกิดความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์ เป็นโอกาสพัฒนาองค์กรต่อไป