451091011ERP

451091011ERP
บทที่1
บริษัทที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อขายทางธุรกิจนั้นจะเกี่ยวกับแผนกการดำเนินการพื้นฐานหลายๆแผนกเช่น แผนกการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) แผนกการจัดการทรัพยากร (Production and Materials) แผนกการเงินและการบัญชี (Accounting and Finance) และแผนกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานของแต่ละพื้นที่คร่าวๆได้ดังนี้

แผนกการการตลาดและการขาย มีหน้าที่กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ Promotes ผลิตภัณฑ์ ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า และ ทำนายความต้องการของตลาด

แผนกการจัดการทรัพยากร  ผลิตพัฒนาการจัดการ ส่งซื้อปัจจัยการผลิตจาก Suppliers นำเข้าโรงงานเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ และ จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

แผนกการเงินและการบัญชี  เก็บข้อมูลการขาย และการจ่ายเงินของลูกค้า เก็บใบแจ้งหนี้และ ชำระหนี้ให้กับ Suppliers

แผนกทรัพยากรมนุษย์  ฝึกอบรม กำหนดคุณสมบัติ และจ้างบุคคลเข้าทำงานในธุรกิจองค์กร

ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้มีความพยายามที่จะรวมระบบของข้อมูลแต่ละแผนกการทำงานเข้าด้วยกันโดยการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะในพนักงานในบริษัทสามารถทำการตัดสินใจ และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) สามารถที่จะสนับสนุนการ share ข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันได้

บทที่ 2

(1)   ปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนา ERP คือ

-         ความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และขนาดของฮาร์ดแวร์ที่เล็กลง ทำให้ราคาและขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กลง

-         สถาปัตยกรรมระหว่างเครื่องผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขของโครงสร้าง แนวความคิดที่จะมีผู้ใช้บริการหลากหลายสามารถแบ่งปันข้อมูลด้วยกันได้

-         ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของซอร์ฟแวร์ จะทำให้การรวมกันสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่าง 2 นั้นที่เป็นการจัดการ การเงิน และแผนการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์

-         การเพิ่มขึ้นของขนาดธุรกิจ ความยุ่งยากซับซ้อน และการแข่งขัน ที่ต้องการเป็นบริการธุรกิจ เพื่อประสิธิภาพที่เพิ่มขึ้นของระบบ และการแข่งขัน

(2)   SAP’AP ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของโปรแกรม ERP ที่เรียกว่า R/3 (โปรแกรมจะทำการรวมธุรกิจทั้งหมดโดยการรวมข้อมูลหลักซึ่งจะเชื่อมทั้งขั้นตอน ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนตลอดเวลา และขั้นตอนนั้นมีความทันสมัย)

(3)   การได้มาซึ่งโปรแกรม Program ERP จะมีราคาแพง เวลาที่ต้องที่จะดำเนินการและต้องการที่จะให้ลูกจ้างมีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมแต่มีค่าจ้างที่เพียงพอ สำหรับบางบริษัทจะมีการใช้ ROI ซึ่งอาจจะไม่ทันทีทันใดหรือคาดคะเนได้

(4)   ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ERP จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าการปรับปรุง แผนการและการทำการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงขั้นตอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Red EMC Rider

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15769, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)