Enterprise Resource Planning (ERP)

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ERP จะให้ความสำคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
Enterprise Resource Planning (ERP)
           การทำงานทางธุรกิจมีส่วนที่เรียกว่าการปฏิบัติการทางธุรกิจ (functional areas of operation) โดยที่แต่ละ functional areas จะประกอบไปด้วย business functions (ส่วนประกอบทางธุรกิจ) ต่างๆ  และกิจกรรมทางธุรกิจภายใน  functional areas of operation 
1.        การตลาดและการขาย: ใน functional areas นี้จะประกอบด้วย business functions ของการตลาด, กระบวนการสั่งซื้อสินค้า, การประชาสัมพันธ์กับลูกค้า, การรองรับลูกค้า, การคาดคะเนการขายและการโฆษณา
2.        การผลิตและการจัดการเรื่องวัตถุดิบ: functional areas นี้จะประกอบด้วย business functions การซื้อ, การรับ, การขนส่ง, ตารางการผลิต,การผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
3.        การบัญชีและการเงิน: functional areas นี้จะประกอบด้วย business functions บัญชีการเงิน,การกำหนดและควบคุมราคา, การวางแผนและการทำงบประมาณและการจัดการกระแสเงิน
4.        ทรัพยากรบุคคล: functional areas นี้จะประกอบด้วย business functions การจัดหาและการจ้างใหม่, การอบรม, เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
           โดยที่ในแต่ละ functional areas หนึ่งจะต้องการข้อมูลจาก functional areas อื่นๆ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องรวม ระบบข่าวสารของ functional areas ไว้ด้วยกันจึงจะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งระบบข่าวสารจะเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมเป็นข้อมูลเมื่อต้องการการตัดสินใจ  โดยที่ซอฟท์แวร์ ERP พยายามกระตุ้นที่ส่วนนี้โดยใช้ฐานข้อมูลธรรมดาเพียงฐานเดียว
           ส่วนประกอบต่างๆนั้นสามารถนำเข้ามาสู่การพัฒนา ERP อย่างต่อเนื่อง  เช่นความเร็วและกำลังของการคำนวณในฮาร์ดแวร์ในขณะที่ราคาและขนาดลดลง  สถาปัตยกรรมระหว่างเครื่อง client ไปยัง server  เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้  เพิ่มความซับซ้อนของซอฟท์แวร์ขึ้นทำให้การรวมสะดวกยิ่งขึ้น  เพิ่มขนาดธุรกิจ, ความยุ่งยากซับซ้อนและการแข่งขัน  ซึ่งทำให้นักธุรกิจต้องการประสิทธิภาพและระบบข่าวสารทางการแข่งขันที่มากขึ้น
           จากนั้น SAP AG ก็ถูกตั้งขึ้นอย่างซับซ้อน  โดยที่โมดูลของโปรแกรม ERP เรียกว่า R/3  โดยซอฟท์แวร์จะทำการรวมธุรกิจทั้งหมดของบริษัทโดยใช้ฐานข้อมูลทั่วไปที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทุกการดำเนินการร่วมกันและสามารถดำเนินการอย่างสะดวกรวดเร็ว
           ในอนาคต  ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ERP จะให้ความสำคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า  การปรับปรุงแผนการและการตัดสินใจ  และการเชื่อมต่อการดำเนินการโดยทางอินเตอร์เนต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [email protected]

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15764, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:18 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 23:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)