ERP

Enterprise Resource Planning

 Enterprise Resource Planning                 

     โปรแกรมEnterprise Resource Planning (ERP)เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารเทศ ERP ( “E-R-P”) จะจัดการกระบวนการทำงานธุรกิจโดยรวมภายในองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลและรายงานการจัดการร่วม  โปรแกรม ERP จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการทำธุรกิจแบบกลุ่ม เช่น การขาย, การตลาด, การผลิต, การบัญชี, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คนในวันนี้และวันข้างหน้าจำเป็นจะต้องเข้าใจใน ERP เพื่อสามารถใช้ในองค์กรได้
     ก่อนที่จะทำความเข้าใจ ERP จำเป็นต้องเข้าใจหลักการทำงานของธุรกิจที่เรียกว่า “Functional Areas of Operation” โดยมีดังนี้
   ฝ่ายการตลาดและการขาย  ประกอบด้วย การตลาด, การขาย, การสั่งซื้อ, ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า, การคาดเดาทิศทางตลาด และการโฆษณา
     ฝ่ายผลิตและจัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ, การรับวัตถุดิบ, การจัดส่ง, การกำหนดตารางการผลิต, ฝ่ายโรงงานและฝ่ายซ่อมบำรุง
     ฝ่ายบัญชีและการเงิน การทำบัญชี, การควบคุมราคาค่าใช้จ่าย, การวางแผนการเงิน, การจัดการงบประมาณและจัดการกระแสเงิน
                ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   การจัดหาบุคคลากรและว่าจ้าง, ฝึกงาน, ค่าจ้าง, และสิทธิพิเศษ
         จะเห็นได้ว่าสมัยนี้ธุรกิจจะมีโปรแกรมในการจัดการตัวมันเอง นั่นคือระบบ ERP ปี 1990 กระแสความก้าวหน้าของระบบ ERP มีผลให้ (1) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่จำเป็นในการรับรองระบบ และ   (2) การพัฒนาวิสัยทัศในการรวบรวมข้อมูล
           ปี 1972 นักวิเคราะห์ระบบ 5 คนของ IBM ได้ทำการก่อตั้ง Systemanalyse and Programmentwicklung (วิเคราห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม – “S-A-P”) ใน Mannheim ประเทศ เยอรมัน จากการทำงานใน IBM พวกเขาได้สังเกตเห็นว่า มีลูกค้าไม่น้อยที่ต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการระบบบัญชีการเงิน, การวางแผนการผลิต, รายการสั่งขายสินค้าและในกิจการอื่นๆของบริษัท นักวิเคราะห์เหล่านี้จึงกำหนดเป้าหมายสำหรับ ซอพแวร์ตัวใหม่ของบริษัทขึ้น คือ
1.     ต้องการให้เกิดการพัฒนา และ มีสินค้าทางด้านโปรแกรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง        จะต้องสามารถรวบรวมกระบวนการที่ใช้ในทางธุรกิจทั้งหมดไว้ด้วยกันได้
2.     ต้องการให้ข้อมูลต่างๆ สามารถที่จะนำมาประมวลผลร่วมกันได้และสามารถนำไปใช้ได้จริง
3.     ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานหาข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ทำงานกับหน้ากระดาษของหนังสือเล่นใหญ่ๆ
      ต่อมาจึงได้เกิดโปรแกรม ERP ที่มีชื่อว่า  SAP’s R/3
       โดย ระบบ SAP”s R/3 จะอนุญาติให้พื้นที่การทำธุรกิจเข้าถึงฐานข้อมูลได้เท่าๆกัน โดยจะทำการจำกัดความต้องการและการสื่อสารที่ล้าช้า     
     สรุป  ERP  เป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักของธุรกิจ ก่อนหน้านี้ หน้าที่แต่ละอันของ EPS นั้นมีอิสระต่อกัน ซอฟแวร์ของ ERP จะสร้างรายงานการจัดการและ ตัดสินให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอกาสมากับคนที่พร้อมเสมอนะจ๊ะความเห็น (0)