ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) โปรแกรมที่มีขีดจำกัดของระบบข้อมูลทางเทคโนโลยี ERP (ออกเสียง E – R - P) โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการระบบบริษัท กระบวนการทางธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากส่วนต่างๆ มีส่วนประกอบทางธุรกิจดังนี้

- การตลาดและการขาย หน้าที่คือการตลาด การขาย การติดต่อลูกค้า การคาดการณ์การขาย การโฆษณา

- การจัดการผลิตภัณฑ์และวัสดุ หน้าที่คือการซื้อของ การรับของ การขนส่ง ตารางการผลิต การผลิต

- บัญชีและการเงิน หน้าที่คือบัญชีการเงิน การจัดสรรและควบคุมราคา แผนและงบประมาณ

- ทรัพยากรบุคคล หน้าที่ในส่วนนี้รวมถึงการรับสมัครงาน การฝึกสอน ค่าจ้าง และผลประโยชน์

โดยทุกฝ่ายจะมีหน้าที่ในการทำงานดังที่กล่าวไปแล้วยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ที่ระบบส่วนกลางเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการติดต่อผ่านแต่ละฝ่ายในการติดต่อได้ นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถบันทึกข้อมูลได้เองในบางกรณีอีกด้วย

 

ในการทำงานของระบบ ERP นั้นนอกจากจะมีระบบทางธุรกิจแล้วยังต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในที่นี้จะกล่าวถึงว่าคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนนั้นมีขนาดใหญ่มาก (ขนาดเท่าสนามฟุตบอล) มีราคาแพง ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ จนได้ขนาดที่เล็กลงเหลือเท่าปัจจุบัน อีกทั้งยังมีระบบติดต่อสื่อสารที่เรียกว่า INTERNET เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการทำงานนั้นตอนแรกจะมีระบบ MRP ที่มีแผนในการจัดการแผนการผลิต วัตถุดิบ อีกทั้งยังคาดการณ์การขาย ต่อมาได้เพิ่มการทำงานจนกลายเป็น MRP II ที่มีความสามารถในการทำงานในหลายๆด้านมากกว่าที่จะทำงานชุดเดี่ยวเหมือน MRP ต่อมาบริษัท SAP ได้สร้างโปรแกรมขึ้นมามีชื่อว่า R/3 จะมีส่วนของทั้ง ครายแอน-เซิร์ฟเวอร์ เกิดขึ้นซึ่งโปรแกรมจะถูกใช้เพื่อการจัดการทางด้านธุรกิจ ในปี 1999 SAP ได้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั้นคือ Y2K ที่มีผลต่อระบบอย่างมาก

SAP มีโครงสร้างในการทำงานคือให้ทุกฝ่ายเข้ามาใช้ฐานข้อมูลอันเดียวกัน และข้อมูลที่ได้มานั้นจะมาจากทุกฝ่าย และ R/3 ยังสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ จุดเด่นของระบบนี้ยังสามารถช่วยให้ติดต่อระหว่างประเทศได้ไม่ใช่ว่าสามารถดำเนินการได้เพียงประเทศเดียว ซึ่งระบบสามารถจัดการเรื่องภาษีของแต่ละประเทศได้ แต่ระบบ ERP ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ เนื่องจากบางธุรกิจที่มีขาดเล็กมากๆ จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนระบบ ERP เนื่องจากระบบนี้มี่ราคาค่อนข้างสูง แต่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่นั้นระบบนี้มีความจำเป็นมากนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องเอกสารแล้ว ยังช่วยลดในด้านการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตลาด การจัดเก็บระบบข้อมูล และจำนวนพนักงาน

ทั้งนี้หากผู้ใช้ระบบไม่มีความเข้าใจในระบบเพียงพอ หรือไม่สามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่อาจจะไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนก็เป็นได้ ในการติดตั้งระบบ ERP ยังใช้เวลานานในการติดตั้ง ที่เป็นการลงทุนสูงนั้นเนื่องจากต้องมีการติดตั้งทั้งระบบซอร์ฟแวร์แล้วยังต้องมีระบบฮาร์ดแวร์ในการรองรับอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ni Hao ! Xue Hun Yuiความเห็น (0)