เรื่อง ERP

ฟังก์ชันทางธุรกิจ กระบวนการ ความต้องการทางข้อมูล และการพัฒนาระบบ ERP
ในการทำงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานเราจะทำการแบ่งส่วนการทำงานออกเป็นหลายๆ ส่วน  ซึ่งการทำงานนั้นเมื่อถูกแบ่งออกไปทำให้งานที่ได้ออกมาไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการขาดความร่วมมือกันทางการทำงานภายในบริษัทหรือภายในองค์กร ดังนั้นในบทนี้จึงได้นำเอาโปรแกรม Enterprise Resource Planning หรือ ERP  เพื่อช่วยในการทำให้เกิดการร่วมมือกันในการทำงาน การจัดการร่วมกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะทำให้แต่ละหน้าที่ทำงานร่วมกันอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น การตลาดและการขาย, การจัดการผลิตและวัสดุ, การบัญชีและการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องอาศัยข้อมูลของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการทำงานจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อถือองค์กรหรือบริษัท ทำให้องค์กรหรือบริษัทเกิดผลกำไรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจ

                การพัฒนาโปรแกรม ERP เป็นจะต้องมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนในปัจจุบันก็มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานได้  โดยตัว ERP เองก็มีการพัฒนาเรื่อย ๆเช่นกัน โดยมีการพัฒนามาจากระบบ Material Requirement Planning (MRP)  โดยที่บริษัท SAP คือผู้ประกอบการรายแรกที่ทำการพัฒนา ERP software และเป็นผู้นำทางการตลาดในการทำให้ ERP software เป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจ จนทำให้มีการพัฒนา R/3 เพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโตทั้งทางด้าน cost accounting  , Production , Planning and control , Personal Management  และ Plant Maintenance  โดยจะแบ่งการทำงานแต่ละส่วนแต่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางดังรูปที่แสดง จากรูปหน่วย(Module)ที่อยู่ติดกันจะมีหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน โดยที่หน่วย (Module) จากทางด้านซ้ายของแผนภาพจะใช้สำหรับการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ์ การบริหารวัตถุดิบ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์และทางด้านขวาคือ การจัดการระบบการเงิน ทุกๆหน่วยจะทำงานร่วมกันโดยใช้ข้อมูลจากส่วนกลางและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต่อมาในภายหลังได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายมากขึ้นกว่าเดิม
                สรุปได้ว่าความสำคัญ ของ EPR นี้ มีประโยชน์หลายอย่าง เช่นสามารถรวมระบบ และนำไปสู่ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ  ประหยัดเวลาแรงงาน มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการผลิต การจัดการด้านธุรกิจ การที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ERP เป็น SOFT WARE ตัวหนึ่งที่เหมาะที่จะนำมาใช้ในระบบธุรกิจที่พัฒนาอยู่ในปัจจุบัน โดยในหลายองค์กรภายในประเทศไทยอาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็มีการนำเอาระบบ ERP มาใช้เพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Thammarat Sompuech

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15766, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)