ตอนที่ 28 มะกรูดบนตอมะนาวทำง่ายรายได้ดี

chudchainat
มะกรูดพืชคู่สวนครัว มีความสัมพันธ์กับคนไทยมานาน เพราะมีสรรพคุณหลากหลาย

            

        มะกรูดพืชคู่สวนครัว มีความสัมพันธ์กับคนไทยมานาน เพราะมีสรรพคุณหลากหลาย ทั้งอาหารที่สามารถปรุงรส และกลิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะต้มยำสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ "ใบมะกรูด" อีกทั้งยังเป็นส่วนผสมของพริกแกง ใบมะกรูดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป นิยมหั่นเป็นฝอยใส่ในยำ พร่า แกงเผ็ด ต้มโคล้ง ซึ่งบทบาทใบมะกรูด มิใช่เพียงพืชคู่ครัวเท่านั้นยังคงประโยชน์ทางยาอีกด้วย ส่วนที่ทำยาคือ ผิวมะกรูด ผล ราก น้ำมะกรูด และใบ ใช้เป็นส่วนประกอบทางยาสมุนไพร ได้หลายชนิด

         สรรพคุณของมะกรูดในตำรายาสมุนไพรไทย ผิวผลสดและผลแห้ง มีสรรพคุณแก้ลมหน้ามืด แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ ขับลมในลำไส้ ขับระดู และขับผายลม เป็นสวนผสมของลูกประคบ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร ได้แก่ หัวไพรสด ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน การบูร พิมเสน ข่า ตะไคร้ ส้มป่อย ข้าวเหนียวดำ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ขยาย และกระตุ้นเนื้อเยื่อพังผืดของผิวหนัง ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากคุณสมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์ ที่หลากหลายจึงทำให้การผลิตมะกรูดเพื่อการตัดใบจำหน่ายจึงน่าจับตา แต่การขายพันธุ์ให้ได้รวดเร็วและมีคุณภาพ คงจะไม่ทันกับความต้องการ ของผู้สนใจที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร ดังนั้นการนำความรู้ภูมิปัญญาที่ได้สะสมและประยุกต์ใช้ของเกษตรกรมาดำเนินการจึงน่ามาเผยแพร่ให้ได้รับทราบกัน               

   

               นายสมร โชคชัย หรือเพื่อนเกษตรกรเรียกว่า "น้าราม" เกษตรกรวัย 51 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เป็นผู้ยึดอาชีพขยายพันธุ์ไม้จำหน่ายโดยเฉพาะมะกรูดบนต้นตอมะนาวพวงเพราะมะนาวพวงปักชำได้ง่าย มีระบบราก และการเจริญเติบโตที่เร็ว หากิ่งพันธุ์ได้ไม่ยากนัก ส่วนใหญ่จะหาตามบ้านของเพื่อนเกษตรกร เพราะต้องการให้ไปช่วยตัดแต่งกิ่ง จะมีก็กิ่งพันธุ์มะกรูดที่หาซื้อจากต้นที่สมบูรณ์ สาเหตุที่มีผู้สนใจปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบจำหน่ายนั้น เพราะตลาดของใบมะกรูดมีอนาคตที่มั่นคง ผลผลิตที่ได้คุ้มค่า คือ ปลูกในระยะชิด 2 X 2 เมตร ไร่ละ 400 ต้น หลังปลูก 9 เดือน ผลผลิตไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะสามารถตัดใบได้ 3 เดือนต่อครั้ง ตัดครั้งที่ 6 ขึ้น ไป ผลผลิตประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถ้าอายุ 3-4 ปีขึ้นไปจะสามารถตัดใบจำหน่ายได้ต้นละประมาณ 100 บาท ในส่วนของราคาประมาณ 8 บาท/กิโลกรัม การดำเนินการจัดทำกิ่งพันธุ์มะกรูดบนกิ่งพันธุ์มะนาวพวงดำเนินการ ดังนี้

  1.           เตรียมดินเพาะชำโดยใช้ขี้เถ้า 1 ส่วน ดินดำ 2 ส่วน ใส่ถุงดำขนาด 4 X 7 นิ้ว แต่ต้องเป็นวัสดุที่แห้ง เพราะถ้าเปือกชื้นจะทำให้เกิดเสี้ยนดิน 
  2. จัดหากิ่งพันธุ์มะกรูดและกิ่งพันธุ์มะนาวพวง โดยคัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ สภาพดี อายุที่เหมาะสม สังเกตจากลายนกคุ้ม คือมีลายดำแซมขาว และต้องคัดขนาดที่ใกล้เคียงกัน
  3.  ตัดกิ่งตอมะนาวพวงเป็นท่อนยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ควรทำตำหนิโคนกิ่ง ป้องกันการสับสนในการเสียบยอด ก่อนผ่ากลางที่ปลายกิ่งด้วยมีดที่คมไม่เป็นสนิม ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร 
  4. เฉือนกิ่งมะกรูดที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ด้านให้เป็นลิ่ม ขนาดแผลเท่ากับความลึกของแผลต้นตอที่เตรียมไว้ 
  5. เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้ผ้าพลาสติกพันจากล่างขึ้นบนให้คลุมแผลจนเต็ม ก่อนพันรัดให้แน่น 
  6. นำต้นพันธุ์ไปชำในถุงดินที่เตรียมไว้ โดยราดน้ำให้ความชื้นที่พอเหมาะ สังเกตจากการบีบดูไม่ให้แฉะเกินไป ใช้ไม้แทงลงดินก่อนนำต้นพันธุ์ลงชำในถุง 
  7. นำไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติกไม่ต้องรดน้ำ ทิ้งไว้นาน 60 วัน รอยแผลจะประสานกันดี และนำออกมาพักไว้ในโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน ก็สามารถนำไปปลูกได้ตามปกติ

                    น้าราม ฝากบอกถึงผู้อ่านอีกว่า การนำไปปลูกต้องรู้ถึงเคล็ดลับการปลูก คือจะต้องให้หน้าใบหันไปทางแสงแดด ถ้าหันหลังใบจะทำให้ลำต้นบิดไส้ลำต้นแตกต้นจะแคระแกรน ไม่ยอมโต ราคาจำหน่ายที่เรือนเพาะชำต้นละ 25 บาท ถ้าให้ไปปลูกให้ก็ขอเพิ่มอีกต้นละ 5 บาท หรือจะเข้าชมการดำเนินงาน หรือมีใบมะกรูดจำหน่ายแจ้งได้ที่ ยินดีต้อนรับครับ

           นายรังสรรค์  กองเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวเสริมว่า ใบมะกรูดเป็นพืชที่จำเป็นของคนไทยแต่บางครั้งก็หายาก เกษตรกรนิยมปลูกไว้บ้านละต้นสองต้นตามบ้าน แต่ถ้าจะปลุกเพื่อการค้า จะต้องเรียนรู้เรื่องของมะกรูดอย่างดี โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูง แต่ผลผลิตจะต้องสวย คือใบต้องสวย ไม่หงิกงอ หรือใบม้วนเพราะเป็นโรค อีกทั้งการกำหนดให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูแล้ง เพราะเป็นช่วงที่ขาดแคลนผลผลิต ราคาจะสูงกว่าฤดูฝนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูก การดูแลรักษาป้องกัน - กำจัดศัตรูพืช แบบผสมผสาน การเก็บเกี่ยวผลผลิต การใช้สารชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการทำการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 0-5641-1308 เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ใกล้บ้านท่าน หรือถึงผู้เขียน 0-8149-90856 ยินดีต้อนรับครับ

หมายเหตุ ! น้ารามได้เสียชีวิตแล้ว 

ขอฝากองค์ความรู้นำไปปฏิบัติมากกว่าการสั่งซื้อครับ

ชัด ขำเอี่ยม/รายงาน
[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่อง..เกษตรดีที่ชัยนาท

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญา#การปลูก#มะกรูด#สรรพคุณ#เสียบยอด

หมายเลขบันทึก: 157105, เขียน: 02 Jan 2008 @ 22:31 (), แก้ไข: 28 Aug 2012 @ 20:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก


ความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 
นึกถึงยาสระผมมะกรูด ที่เป็นภูมิปัญาของชาวบ้านค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหม่ ทุกท่าน และคุณ . berger0123
  • เรื่องแชมพูสมุนไพร มะกรูดและว่านหางจระเข้ ที่ชัยนาทคุณภาพดี และเป็นที่นิยมหลายกลุ่ม เช่นของ บ้านท่าทราย และสวนลำไย ครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ
IP: xxx.27.172.229
เขียนเมื่อ 

ผมคนราชบรี ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะปลูกมะกรูด ผมโทรไปสั่งซื้อที่เบอร์ 081-0414741 แต่คนที่มาส่งไม่ใช่น้ารามคนในภาพ

เค้าบอกว่าเป็นน้องชายน้าราม ชื่อว่าบอย ก่อนที่ผมจะสั่งซื้อผมก็ไม่ค่อยจะไว้ใจ จึงสั่งไปประมาณ 200 ต้น พอมาส่งกลับไม่ครบขาดอีกประมาณ 6 ต้นและก็เป็นอย่างที่คิดจริง ๆ ลืมบอกไปว่าผมซื้อมาราคาต้นละ 35 บาท เป็นเงิน 6000 บาทตอนที่มาส่งเอารถยนต์ นิสสันนาวาร่าตอนครึ่งมาส่งเลย พอถ่ายของขึ้นรถผมกลับบอกว่าของครบ พอผมเอาของลงนับดูก็รู้ว่าของไม่ครบจึงโทรไปถามก็บอกว่าสงสัยลูกน้องนับผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาให้พร้อมเปลี่ยนต้นที่ตายคืนด้วยจะแถมให้อีกด้วย รับประกันอย่างดีเลย

เราก็โอเค บอยมันจะเอามาส่งให้ภายหลัง นับตั้งแต่เดือน เมษายน 2553- กรกฏาคม 2553 คิดดูว่าก็เดือนแล้ว ผมโทรไปถามตลอดว่าจะสะดวกมาส่งเมื่อไหร่ คำตอบของบอยมันว่า เดี๋ยวโทรกลับ-วันหยุดเดี๋ยวไปส่งให้ ผลไม่เคยโทรกลับมาเลยจะเอายังไงก็ว่ามาเลยดีกว่า มันเสียความรู้สึกมากกว่าทำไม ไม่ผิดชอบอะไรเลยเสียดายผมจำทะเบียนไม่ได้แต่ผมขอเตือนผู้ที่จะสั่งซื้อกับนายบอยอย่าได้หลงไว้ใจอย่างเช่นผม เสียเงินมันไม่เท่าไหร่แต่เสียความรู้สึกเนี่ยนะ มันน่าเจ็บใจนัก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณคนราชบุรีด้วยครับที่ส่งข่าวมา ผมได้ติดตามดูพบว่าน้ารามได้เสียชีวิตแล้ว พบว่า

มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อของน้ารามจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะกรูด ขอแสดงความเสียใจและขอโทษท่านด้วยที่

กระผมไม่ได้ติดตามข่าวและแจ้งให้ทราบครับ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ นายบอยหนีไปกาญจนบุรี ร้านขายต้นไม้น้ารามถูกยุบแล้วครับ

IP: xxx.27.173.194
เขียนเมื่อ 

ผมคนราชบุรี ขอบคุณ คุณชัดมากนะครับที่แจ้งข่าวให้ทราบและขอบคุณแทนเกษตรกรท่านอื่น ๆ ที่กำลังคิดจะปลูกมะกรูด

คนอย่างนี้ไมมีความเจริญหรอก หากินได้ครั้งเดียว เวรกรรมมีจริงทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้น

เขียนเมื่อ 

เรียน ผู้อ่านทุกท่าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553 เวลา 16.20 น. มีเกษตรกรจากจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์มาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ว่าถูกหลอกให้โอนเงินประมาณ 12,000 บาท เพื่อเป็นค่ากิ่งพันธุ์แล้วไม่ส่งกิ่งพันธุ์ไม้ พร้อมกล่าวว่าได้รับความรู้การปลูกไม้ตัดใบจากวารสาร โดยงานเขียนของนายชัด ซึ่งผลงานนี้ผู้เขียนเองก็เสียใจครับที่งานเขียนของผมมีผลทำให้เดือดร้อนกับเกษตรกร แต่น้ารามเองที่ผมรู้จักท่านเป็นคนดี แต่เมื่อท่านเสียชีวิตแล้วคนอื่นที่นำชื่อเสียงน้ารามไปแอบอ้างไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเช่นไร จึงขอกราบขอโทษทุกท่านครับที่ต้องมาเดือดร้อนจากงานเขียนของข้าพเจ้า ซึ่งความเป็นจริงแล้วงานเขียนของข้าพเจ้าต้องการที่จะกระจายองค์ความรู้ จุดประกายความคิดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น และผู้อ่านได้นำไปทดลองปฏิบัติมิใช่งานเขียนเพื่อส่งเสริมการขายของผู้ที่ข้าพเจ้าไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ออกมาเผยแพร่ และไม่รู้จะมีอีกกี่รายที่ยังไม่ทราบข่าวว่าจะถูกผู้แอบอ้างหรือหลอกลวง คงต้องรบกวนทุกท่านได้กระจายข่าวให้ผู้ประสงค์ทำการเกษตรเฝ้าระวังมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ

IP: xxx.123.173.51
เขียนเมื่อ 

ผมก็เป้นอีกคนหนึ่งโดนนายบอยหลอกเหมือนกัน นายบอยคือลุกชาย แต่ตอนนี้รับปากเค้าไปทั่วแต่ทำไม่ใด้

ผมโดนกันหลายหมื่น บอกทุกคนด้วยใครเจอปัญหาแบบนี้ ให้รวบรวมหลักฐานไว้ จะดำเนินคดี เพราะดูแล้วจะโดนเหมือนกันหมด

ผมอยู่กำแพงเพชร ผมรอเค้ามาสองเดือนแล้วไม่เห็นวี่แววเลย

โทร 0878399183 ปรึกษากันใด้ครับ

IP: xxx.242.164.10
เขียนเมื่อ 

นายบอยมีฃื่อจริงว่าพีรยุทธ โชคชัย มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมและทำให้วงการมะกรูดปั้นป่วน เสียชื่อคุณสมร โชคชัย หรือน้าราม ที่จากไปแล้ว ลูกชายไม่น่ามาทำเนรคุณพ่อ และเสียชื่อคนชัยนาท เรื่องนี้ควรที่คุณชัด หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทจะได้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจและแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ประชาคมหมู่บ้านที่นายบอยอาศัยอยู่เพื่อปรามมิให้ไปหลอกลวงชาวบ้านให้เดือดร้อนอีกต่อไป

raisantawan
IP: xxx.122.164.250
เขียนเมื่อ 

สั่งซื้อมะกรูดจากคุณบอยเหมือนกันค่ะ ประมาณ 1900 ต้น แถมคุณบอยรับจ้างปลูกให้ด้วย ต้นละ 5 บาท มะกรูดที่ได้ ไม่มีคุณภาพ เหมือนเพิ่งทาบกิ่งได้ไม่ถึงเดือนก้อเอามาขายให้เรา ทำให้ต้นมะกรูดตายไปเป็นจำนวนมาก แถมต้นที่รอดตายก้อโตช้าด้วย เวลาปลูกก้อปลูกไม่ดี ขุดดินแค่สองจอบเท่านั้น สั่งซื้อตอนปี 53 เดือนมิถุนายน

ตายไปทั้งหมด 850 ต้น ตอนนั้นก้อเช็คข้อมูลหมดทุกอย่าง ไม่ีมีประุวัติ ของคุณบอยเสียเลย ยังเคยได้คุยกะคุณรามด้วย เห็นบอกว่า ให้ลูกชายรับช่วงต่อ เพราะตอนนี้แกเกษียณตัวเองจากการทำมะกรูดแล้ว

อ๋อ คุณบอยไม่ได้เอาพันธุ์มาเปลี่ยนให้ โทรไปก้อไม่รับ แถม ยังโทรมายืมเงินเราอีกตากหาก แต่ไม่ได้ให้ค่ะ เพราะว่าไม่ไว้ใจตั้งแต่ไม่เอาของมาเปลี่ยนให้ ก้อเลยไม่ได้ให้ไป

เบอร์โทรที่ติดต่อคุณบอยมีสองเบอร์นะค่ะ 081 041 4741 / 087 848 9948

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ อยากจะแชร์ ไม่อยากให้คนอื่นต้องโดนหลอกแบบนี้ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้งความรู้สึก

จุ๊ก ([email protected] จังหวัด กำแพงเพชร)

raisantawan
IP: xxx.122.164.250
เขียนเมื่อ 

แก้ไขค่ะ สั่งซื้อมะกรูดกับคุณบอย ปี 52 ค่ะ

จุ๊ก ([email protected]yahoo.com จังหวัด กำแพงเพชร)

IP: xxx.122.164.250
เขียนเมื่อ 

เสียใจด้วยนะคะสำหรับคนที่โดนหลอก เพราะไร่ชมจันทร์ จ.กำแพงเพชร เองก็โดนเหมือนกัน โดยสั่งซื้อตั้งแต่ เดือน มิ.ย. 2552 ทางไร่สั่งไป 1000 ต้น ตายไปเกือบครึ่ง ตอนนั้นก็ได้แต่คิดว่า คิดทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น และได้สั่งเจ้าใหม่ มาซ่อม ต้นใหญกว่า ใบใหญ่กว่า และแทบไม่ตายเลยซักต้น ถือว่ายังโชคดี แต่ถ้ามีใครโทรมาถามทางโทรศัพท์เราก็จะบอกไปว่าเราเจออะไรบ้าง ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเรื่องจะใหญ่โตขนาดนี้ คิดว่าแค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เฉยๆ แต่ถ้าถึงขั้นหลอกลวงกันนี่คงเกินไปนิดนึง เสียใจแทนวงการเกษตรค่ะ เราควรจะมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเอง หรือไม่อย่างน้อยก็ต่อตัวเรา ต่อครอบครัวของเรา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆต่อค่ะ

ไร่ชมจันทร์ จ.กำแพงเพชร 0869819554 [email protected]

IP: xxx.242.164.10
เขียนเมื่อ 

อีกแล้วไอ้บอย หลอกผู้หญิงคนสิงห์บุรีขายพันธุ์มะกรูดให้เขาเตรียมดินโอนเงินให้ก่อน แล้วไม่ส่งพันธุ์มะกรูดให้ เสียหายไปหลายหมื่น อีกรายหลอกคนชัยนาทด้วยกันเป็นผู้ชายโดนไปหลายพันบาท คุณ chud ต้องประชาสัมพันธุ์ และบอกทาง บก.หนังสือทางการเกษตรทุกเล่มโดยเฉพาะชมรมถ่ายทอดเทคโนการเกษตร ถนนศรีมาลา พิจิตร ที่พิมพ์เผยแพร่และคนเฃื่อถือ จึงสั่งพันธุ์มะกรูดจากเบอร์จากคุณสมร (ราม) 0810414741 ที่เสียชีวิตแล้ว แต่ไอ้บอยลูกชายโจรมันส้มอ้างหลอกให้โอนเงินก่อน

ช้าง
IP: xxx.108.237.181
เขียนเมื่อ 

พมเสียใจกับทุกคนด้วย ผมไม่เคยคิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้ผมเองก็โดนไปมากกว่าพี่ๆจนต้องทำให้ผมและครอบครัวทางภรรยาผมต้องทำใช้หนี้ให้กับความหลอกลวงของเขาผมเองก็ยังทำพันธุ์มะกรูดอยู่คนส่วมมากจะรู้จักผมในนาม แพรวาพันธุ์ไม้ ช้างท่าล้อ ถ้าจะคุยกับผม 0871612651 0801715540 ขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้รักษาธุรกิจของพ่อให้ประสบความสำเร็จ เพราะแม่ผมเขาไว้ใจพี่ผมมากกว่า

คนห้วยขาแข้งอุทัยธานี
IP: xxx.172.197.88
เขียนเมื่อ 

ที่บ้านห้วยโศก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีมีกิ่งมะกรูดจำหน่ายไม่หลอกลวงแต่ต้องมาซื้อเองรับรองคุณภาพ โทร0899587968

คนห้วยขาแข้งอุทัยธานี
IP: xxx.172.197.88
เขียนเมื่อ 

ที่บ้านห้วยโศก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีมีกิ่งมะกรูดจำหน่ายไม่หลอกลวงแต่ต้องมาซื้อเองรับรองคุณภาพ โทร0899587968

สุทัสสา
IP: xxx.53.233.105
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วน่าเศ้ราใจแทนพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่ต้องมาถูกหลอก เสียชื่อคนชัยนาทหมดเลย พ่อทำดีมีชื่อเสียงแต่ต้องมาเสียชื่อเสียงเพราะลูกแย่จัง ประมาณกลางปีหน้า(2554) ผมจะเปิดขายกิ่งพันธิ์มะนาวบนตอมะขวิด และ ตอนนี้ผมกำลังทดลองต่อยอดกับมะกูดอยู่ ตอนนี้ผมปลูกเองที่สวน 50 ต้นได้ผลเป็นที่หน้าพอใจ ผมมีกิ่งพันธิ์มะนาวบนตอมะขวิดอยู่ 1000กว่าต้นแต่ต้นกล้ายังไม่แข็งแรงเลยยังไม่เอาออกมาขาย(สวนที่ปลูกมะนาวอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว แต่ที่เพาะพันธิ์อยู่ชัยนาท อำเภอสรรพยา)

พืทยา มิ่งสรรพางต์
IP: xxx.207.44.238
เขียนเมื่อ 

จำหน่ายกิ่งพันธุมะกรูดใบใหญ่ จำนวนมาก สนใจติดต่อคุณปื๊ด 0865043764

มงคล จันทร์ทรัพย์
IP: xxx.120.120.199
เขียนเมื่อ 

จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะกรูด,มะนาว,ใบมะกรูด,ลูกมะกรูดและดีปลีอบแห้งจำนวนมาก สนใจติดต่อคุณ มงคล (เล็ก) 0819441129 จ.กาญจนบุรี

sumpun
IP: xxx.207.199.156
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่านายบอยกับนายช้างเป็นคนๆเดียวกันหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่นายช้างไว้ใจได้ขนาดไหน

ฺีBull Rider
IP: xxx.7.24.164
เขียนเมื่อ 

ผมอยากลองเอาไปทำดู อยากทราบว่ากิ่งมะกรูดที่จะนำมาเสียบยอดให้มีใบติดไว้มากน้อยแค่ไหนครับ ต้นตอมะนาวเสียบลงดินในถุงลึกกี่เซ็นฯ ขอบคุณครับ