นาย สาโรจน์ ปาสาทิกา

ที่ปรึกษา / วิทยากร: เป็นเครือข่ายที่ปรึกษาและวิทยากรในสังกัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
Consultant & Coach, สำนักงานที่ปรึกษา Brain Switch
Usernamebrainswitch
สมาชิกเลขที่1739
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

1. วุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เลขทะเบียน วอ.194 

    สมาชิกวุฒิอาสา  ธนาคารสมอง  เลขทะเบียน  810 / 2548 

    สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบัน ISMED

    วิทยากร / ที่ปรึกษา: การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

2. การศึกษา

            1)  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            2)  ปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

                             University of  Wisconsin   ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ตัวอย่างต่าง ๆ  ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการ  "ฝึกจิตสมอง"    

            1)  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  สำหรับสถาบัน

                  การศึกษาต่าง ๆ เช่น

                             -   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                             -  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                             -  มหาวิทยาลัยศีลปากร  ฯลฯ

             2)  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  สำหรับภาค

                    เอกชนต่าง ๆ  เช่น

                             -  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

                             -  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

                              -  บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

                              -  มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

                              -  บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

                              - บริษัท โตชีบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ฯลฯ

              3)  เป็นเครือข่ายด้านที่ปรึกษา  และด้านวิทยากร  ในสังกัดของ

                   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)  หรือ ส.ส.ท.  ในโครงการ

                   งานที่ปรึกษา และฝึกสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ต่าง ๆ ดังนี้

                              Brain Map ให้เก่งจำและเก่งคิดอย่างโลดแล่น ด้วย "พลังใต้สำนึก"  

                             Unlimited Potentials ดึงพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ภายใน "ไร้ขีดจำกัด"

                             - Self - Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกสมองให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย  

                             -  Biotonic Energy  พลังงานไบโอโทนิค เพื่อสุขภาพกำลังใจ  ฯลฯ

4.  ความสนใจ  และความสามารถพิเศษ

                               -  ฝึกสมาธิ  สติ  และพลังชี่ เพื่อสร้างสุขภาวะ และเพิ่ม

                                  สมรรถนะการทำงาน

                               -  การเพิ่มผลผลิต และบริการเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยระบบ "ลีน"

                               -  นวัตกรรมวิธีจำอักษรจีนอย่างง่ายดายด้วย  "Brain Map"

                               -  การสร้างทัศนคติใหม่  ด้วยจิตวิทยา Psycho - Cybernetics

                               -  การเสริมสร้างอุปนิสัยใหม่ ๆ ด้วยการบ่มเพราะ "ญาณนำวิถี" ความคิด

                                  และการกระทำ

                               -  เขียนบทความสาระคดีว่าด้วยวิธีฝึกจิตสมอง เพื่อการให้บริการ

                                  ทางสังคมต่าง ๆ  เช่น

 http://BrainSwitch.gotoknow.org  Unlimited Potentials ดึงพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ภายใน "ไร้ขีดจำกัด"

 http://BrainSwitch1.gotoknow.org   Brain Map ให้เก่งจำและเก่งคิดอย่างโลดแล่น ด้วย "พลังใต้สำนึก" 

http://CompleteFitness.gotoknow.org  Self-Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกสมองให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย