การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย

การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย

การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย 

     อนุสนธิกรมประมงได้นำขณะผู้แทนไทยภาครัฐและเอกชนเดินทางไปประชุมร่วมกับ
Mr. Hunsni Mangga Barani อธิบดีกรมประมงทะเลของประเทศดินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 25465 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเร่งรัดผลการพิจารณาของฝ่ายอินโดนีเซียและได้มีการลงนามในร่างความตกลงวิธีการปฏิบัติเพื่อนำเรือประมงไทยไปทำการประมงในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรือประมงไทยชุดใหม่ ดังนี้

1. ฝ่ายอินโดนีเซียจะให้สัมปทานทำการประมงแก่เรือประมงไทย เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนลาก บริเวณทะเลจีนใต้ ขนาดเรือประมงที่อนุญาตได้แก่ เรือประมงไม้ขนาด 60-150 ตันกรอส หรือเรือประมงเหล็กขนาด 100-400 ตันกรอส รวมจำนวน 4000 ตันกรอส
2. ฝ่ายอินโดนีเซียยินดีเพิ่มพื้นที่ทำการประมงให้แก่เรือประมงไทยที่สมัครใจในบริเวณทะเลอาราฟูร่า โดยจะต้องเป็นเรือสัญชาติไทย จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะทะเลจีนใต้เท่านั้น

     ที่มา  :  http://www.navy.mi.th/thaiasa/boat32.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15705, เขียน: 16 Feb 2006 @ 12:32 (), แก้ไข: 13 Apr 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)