การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย

  ติดต่อ

  การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย   

การเข้าไปทำการประมงในประเทศอินโดนีเซีย 

     อนุสนธิกรมประมงได้นำขณะผู้แทนไทยภาครัฐและเอกชนเดินทางไปประชุมร่วมกับ
Mr. Hunsni Mangga Barani อธิบดีกรมประมงทะเลของประเทศดินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 25465 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเร่งรัดผลการพิจารณาของฝ่ายอินโดนีเซียและได้มีการลงนามในร่างความตกลงวิธีการปฏิบัติเพื่อนำเรือประมงไทยไปทำการประมงในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรือประมงไทยชุดใหม่ ดังนี้

1. ฝ่ายอินโดนีเซียจะให้สัมปทานทำการประมงแก่เรือประมงไทย เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนลาก บริเวณทะเลจีนใต้ ขนาดเรือประมงที่อนุญาตได้แก่ เรือประมงไม้ขนาด 60-150 ตันกรอส หรือเรือประมงเหล็กขนาด 100-400 ตันกรอส รวมจำนวน 4000 ตันกรอส
2. ฝ่ายอินโดนีเซียยินดีเพิ่มพื้นที่ทำการประมงให้แก่เรือประมงไทยที่สมัครใจในบริเวณทะเลอาราฟูร่า โดยจะต้องเป็นเรือสัญชาติไทย จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะทะเลจีนใต้เท่านั้น

     ที่มา  :  http://www.navy.mi.th/thaiasa/boat32.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704

หมายเลขบันทึก: 15705, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-13 16:23:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)