ขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ผมไม่ได้มาบรรยายด้วยตัวเอง เนื่องจากติดราชการที่ต่างประเทศ (สปป.ลาว) ผมจึงขออภัยและขออนุญาตใช้เทคโนโลยีแทนครับ

วิชิต ชาวะหา
เขียน ณ สปป.ลาว
22 ก.พ. 2549