ประชุมคณะทำงาน "การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร"

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ขณะที่นั่งเขียนบันทึกเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจัดหาสถานที่ทำงานให้โดย อ.เอก ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะ
สำหรับวันนี้ขอเล่าเรื่องการประชุมคณะทำงาน "การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร"ซึ่งจัดประชุมหารือกันเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ (เมื่อวาน) ณ ห้องประชุม ๒ อาคารวิจัยและบริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์  ก็เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานบูรณาการและร่วมหารือเพื่อเตรียมการทำงานก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เป้าหมาย  ของผู้เข้าร่วมหารือ คือ คณะทำงานสนับสนุนด้านวิชาการ และตัวแทนจากคณะทำงานด้านอื่น ๆ ในโครงการด้วย ซึ่งงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ เข้าร่วมเป็นประธานในการหารือคะ ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ จำนวน ๒๕ ท่าน

บรรยากาศในการหารือเข้มข้นมาก ทุกคนมุ่งมั่นและให้ความสนใจกับโครงการนี้มากเพราะเป็นโครงการที่ดีแสดงถึงการรวมพลังกันของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้การดำเนินงานดังกล่าวจะไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม
บรรยากาศจะร้อนอบอ้าวเพราะไฟดับแต่ก็ประชุมเสร็จสิ้นด้วยดี และได้เนื้อหาชัดเจนมาก ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยจะถอดเทปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

แต่ที่แน่ ๆ จากการวางแผนเอาไว้ว่าวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ที่จะมีการจัดประชุมวงใหญ่ทีมคุณเอื้อ และทีมคุณอำนวยกลางมาทำความเข้าใจกันนั้นเปลี่ยนเป็นวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ (ซึ่งหนูเคเอ็มดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถเข้าร่วมงานได้) และในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เป็นการนัดประชุมเพื่อจัดส่งรายชื่อคุณอำนวยกลางของแต่ละหน่วยงานมา (พช. ธกส. สาธาณสุข ปกครอง เกษตร กศน. และเครือข่ายยมนาของลุงยงค์ )  หน่วยงานละ ๕ ท่าน และร่วมเตรียมหารือวางแผนกันอีกครั้งว่าใครทำหน้าที่อะไรในวันประชุมใหญ่ (งานนี้ได้เพียงแต่ส่งกำลังใจมาช่วยคุณพ่อภีมและคณะทำงานได้อย่างเดียว เพราะหนูเคเอ็มติดภารกิจลงพื้นที่ที่ลำปาง ไม่ได้เข้าร่วมแต่จะติดตามอ่านความเคลื่อนไหวผ่านบันทึกบล็อกที่คุณพ่อภีมเขียนนะคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)