• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ

การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ

         แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของมูลนิธิสดศรีฯ  ที่สนับสนุนโดย สสส. จัดประชุมระดมความคิดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.49   เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานในระยะเวลา 3 ปี

         ผมอยู่ร่วมประชุมเพียงครึ่งวันเช้า   พอจะจับความได้ว่าเป้าหมายหลักของโครงการน่าจะมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
1. ด้านรุก   เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดของคนให้มีจิตใจสูงทั้งประเทศ   โดยหวังผลระดับปัจเจก   แต่ดำเนินการทั้งระดับปัจเจกและระดับมหภาค/นโยบาย
2. เพื่อให้คนที่มีปัญหาหรือต้องการพัฒนาตนเองด้านจิตวิญญาณรู้ว่าจะไปพึ่งที่ไหน

         ผมชอบที่ อ. อรศรี  งามวิทยาพงศ์   ผู้ประเมินโครงการนี้ให้ความเห็นว่าโครงการขาดมรรค   หรือในภาษาปัจจุบันเรียกว่าขาด roadmap เพื่อการขับเคลื่อนเชิงมหภาค

ผมได้ให้ความเห็นในหลักการสำคัญดังนี้
1. ควรทำงานภายใต้ความเชื่อว่า "ของดีมีอยู่" คือมีหน่วยงานหรือกลุ่มคน/ชุมชนดำเนินการกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว   แผนงานพัฒนาจิตควรเข้าไปเชื่อมโยงกับ node เหล่านี้   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาจิต   ทั้งขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระดับปัจเจกและพัฒนาระบบ/มหภาค
2. ควรทำ mapping หา node ที่มีอยู่แล้ว
3. ควรใช้ยุทธศาสตร์ปฏิบัตินำ   เสริมด้วยทฤษฎี
4. ควรใช้ยุทธศาสตร์ความสำเร็จ   ขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จของ node และของบุคคลเป็น network
5. ควรใช้ยุทธศาสตร์ "ทำเองให้น้อยที่สุด"

วิจารณ์  พานิช
 14 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 15692
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ พอดีหนูเข้ามาหาข้อมูลวิจัยบุคคลที่ทำกิจกรรมด้าน คุณธรรม-จริยธรรมอยู่ ค่ะ พอดีว่าแวะเข้ามาเจอ ถ้าไม่ว่าอะไรหนูจะขอข้อมูลกับคุณบ้างคงไม่เป็นไรนะคะ