การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ

การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ

         แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของมูลนิธิสดศรีฯ  ที่สนับสนุนโดย สสส. จัดประชุมระดมความคิดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.49   เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานในระยะเวลา 3 ปี

         ผมอยู่ร่วมประชุมเพียงครึ่งวันเช้า   พอจะจับความได้ว่าเป้าหมายหลักของโครงการน่าจะมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
1. ด้านรุก   เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดของคนให้มีจิตใจสูงทั้งประเทศ   โดยหวังผลระดับปัจเจก   แต่ดำเนินการทั้งระดับปัจเจกและระดับมหภาค/นโยบาย
2. เพื่อให้คนที่มีปัญหาหรือต้องการพัฒนาตนเองด้านจิตวิญญาณรู้ว่าจะไปพึ่งที่ไหน

         ผมชอบที่ อ. อรศรี  งามวิทยาพงศ์   ผู้ประเมินโครงการนี้ให้ความเห็นว่าโครงการขาดมรรค   หรือในภาษาปัจจุบันเรียกว่าขาด roadmap เพื่อการขับเคลื่อนเชิงมหภาค

ผมได้ให้ความเห็นในหลักการสำคัญดังนี้
1. ควรทำงานภายใต้ความเชื่อว่า "ของดีมีอยู่" คือมีหน่วยงานหรือกลุ่มคน/ชุมชนดำเนินการกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว   แผนงานพัฒนาจิตควรเข้าไปเชื่อมโยงกับ node เหล่านี้   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาจิต   ทั้งขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระดับปัจเจกและพัฒนาระบบ/มหภาค
2. ควรทำ mapping หา node ที่มีอยู่แล้ว
3. ควรใช้ยุทธศาสตร์ปฏิบัตินำ   เสริมด้วยทฤษฎี
4. ควรใช้ยุทธศาสตร์ความสำเร็จ   ขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จของ node และของบุคคลเป็น network
5. ควรใช้ยุทธศาสตร์ "ทำเองให้น้อยที่สุด"

วิจารณ์  พานิช
 14 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ปูค่ะ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ พอดีหนูเข้ามาหาข้อมูลวิจัยบุคคลที่ทำกิจกรรมด้าน คุณธรรม-จริยธรรมอยู่ ค่ะ พอดีว่าแวะเข้ามาเจอ ถ้าไม่ว่าอะไรหนูจะขอข้อมูลกับคุณบ้างคงไม่เป็นไรนะคะ