The Toyota Way (8)

The Toyota Way (8)

Reflection (ทบทวนไตร่ตรอง)

- TTW & TPS เป็นองค์ประกอบของ Toyota DNA  นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร   พฤติกรรมองค์กร   การผลิต   การทำธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ suppliers   การดูแลพนักงาน ฯลฯ   ที่มีลักษณะจำเพาะของโตโยต้าที่สามารถปรับให้เหมาะสมต่อแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของโลกได้
- หัวใจของ TPS คือ flow (one piece flow) และ lean
- เคารพตัวตน  ตัวผู้ปฏิบัติจริง   ปรึกษาหารือ  หาฉันทามติ   ยอมใช้เวลาในการคิดใคร่ครวญให้รอบคอบ & ปรึกษาหารือ   แต่เมื่อได้มติแล้ว   ดำเนินการอย่างรวดเร็ว  คิดช้า - ทำเร็ว (สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ)
- สภาพความเป็นจริง   การปฏิบัติจริงสำคัญกว่าทฤษฎี   ดังนั้นผู้บริหารต้องเข้าไปดูให้เห็นด้วยตนเอง   ไปดูข้อมูลจริง   ไม่ใช่ใช้วิธีคิดเอาจากรายงานหรือดูจากจอคอมพิวเตอร์
- "ข้อมูล" ที่ย่อยและยำ (สังเคราะห์) จนเห็นด้วยตา (visualization) เป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก   ต้องมีให้เห็น ณ ทุกจุดที่ทำงาน   และเห็นจากแผ่นภาพบนกระดาษ (หรือกระดาน) ไม่ใช่จากจอคอมพิวเตอร์
- คนสำคัญกว่าเครื่องจักร   ให้เครื่องจักรรับใช้คน   ไม่ใช่ให้คนรับใช้เครื่องจักร
- เน้นเป้าหมาย/ผลระยะยาว   ยอมสูญเสียในระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ระยะยาว
- มีกลไกให้ต้องทำ CI ณ ทุกจุดปฏิบัติงาน   ทำ CI สู่มาตรฐานใหม่    แล้วทำ CI เพื่อทำลายมาตรฐานนั้นสู่มาตรฐานใหม่
- ช้าแต่เร็ว   คิดช้า ไตร่ตรองรอบคอบ   หารือกันจนได้ฉันทามติแล้วทำเร็ว   รวมแล้วดูเหมือนช้า   แต่ในความเป็นจริงเร็วในการกระทำและการบรรลุผล
- มีวิธีมอง "ความสูญเปล่า" (waste) อย่างละเอียดลออ  แยบยล
- มีระบบสั่งสมความรู้   ใช้ความรู้   สร้างความรู้ของตนเอง   เนียนอยู่ในระบบ TTW & TPS
- เคารพและเชื่อ "ความรู้ปฏิบัติ" มากกว่าหรือเท่า ๆ กันกับ "ความรู้ทฤษฎี"
- ยกย่องการค้นพบปัญหาและแก้ปัญหา ณ จุดที่มีปัญหา
- ผมไม่คิดว่าคนที่อ่านหนังสือนี้จะเข้าใจ Toyota DNA ได้ลึกหรือเข้าใจจริง ๆ   ต้องอ่านไปทดลองปฏิบัติไป   และปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของตนไป   จึงจะเข้าใจได้ลึกจริง ๆ

The Toyota Way (1)

The Toyota Way (2)

The Toyota Way (3)

The Toyota Way (4)

The Toyota Way (5)

The Toyota Way (6)

The Toyota Way (7)

วิจารณ์  พานิช
 9 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#องค์กรเรียนรู้#ธุรกิจ#อุตสาหกรรม

หมายเลขบันทึก: 15693, เขียน: 16 Feb 2006 @ 10:25 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)