เป็นชาวนาแต่ไม่รู้จักนา

เป็นชาวนาแต่ไม่รู้จักนา

         ในการประชุม ลปรร. โรงเรียนชาวนา 5 จังหวัดที่สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 10 ก.พ.49   มีนักเรียนชาวนาคนหนึ่งเล่าว่า   ก่อนเข้าเรียนใน รร.ชาวนาตนไม่เคยสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในนา   แต่เมื่อได้มาเรียน รร.ชาวนาจึงกลับไปฝึกสังเกต   จึงได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแปลงนาไม่เว้นแต่ละวัน   จึงเกิดความรู้สึกว่าเดิมตนไม่รู้จักนา   แม้จะเป็นชาวนา   ทำนามาเป็นสิบปีก็ไม่รู้จักนา   เพราะไม่คิดจะเรียนรู้จากการทำนา

         คนส่วนใหญ่ทำอาชีพของตน   แต่ไม่เรียนรู้จากกิจกรรมในอาชีพของตน   ไม่เป็นบุคคลเรียนรู้   การรวมกลุ่มกันทำ KM ทำให้ได้ฝึกตนเพื่อเป็นบุคคลเรียนรู้

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)