ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติมานั้น ขณะนี้ ยังมีความสับสนในระบบอยู่บ้าง และกำลังจะพยายามหาความรู้เพิ่มเติม