..สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ ค่ะ..

  :

  :

    

"พร"เป็น ความดีงาม ความประเสริฐ เป็นคำแสดงความปรารถนาดีของผู้ให้ ผู้เขียนขอน้อมรับทุกพรจากทุกท่านสู่การปฏิบัติ...พรปีใหม่..หากพอใจให้สุขได้