ความเห็น 510521

๑๔.พรปีใหม่..พอใจให้สุข

เขียนเมื่อ 

  กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ..อาจารย์นราวัลย์

  • ขอบพระคุณค่ะ..ที่กรุณามารับพรจากอาจารย์ที่เคารพรักของ ศน.อ้วน
  • น้อมรับสุดยอดของพรค่ะ..(๑)สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา (๒)มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (๓)มีกำลังกายกำลังใจที่จะช่วยเพื่อนครู เรื่องภาษาไทย ภาษาชาติ  ..ศน.อ้วนรับและปฏิบัติ..ค่ะ
  • คิดถึงจังค่ะ...น้องอ้วน