ความเห็น 535620

๑๔.พรปีใหม่..พอใจให้สุข

เขียนเมื่อ 

ฝากใจ ฝากความรัก ผ่านอักษร

ประจงถ้อย ร้อยลำนำ มอบคำพร

แด่บังอร ในวันปีใหม่ ให้โชคดี

งานงอกงาม ความเจริญ ดำเนินรุ่ง

สมใจมุ่ง พร้อมพรัก สมศักดิ์ศรี

ชีพอยู่รอด ปลอดทุกข์ สุขชีวี

สู่วิถี ทางกุศล มงคลชัย

ขอบคุณในน้ำใจของน้องขวัญมากค่ะ