ความเห็น 525328

๑๔.พรปีใหม่..พอใจให้สุข

ลินลดา กันทะพงศ์
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

ส่งความสุขแด่พี่สาวในปีหนู

      ขอคุณพระอุ้มชูและเกื้อหนุน

ให้สร่างทุกข์สุขล้นคนเกื้อกูล

มีสุขภาพสมบูรณ์ตลอดไป

หวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง

มีพลังสร้างสรรค์งานอย่างสดใส

เป็นผู้นำการศึกษา...ภาษาไทย

ศน.อ้วน...ก้าวไกลตลอดกาล

จาก.....น้องสาว ศน.อ้วน