ความเห็น 508037

๑๔.พรปีใหม่..พอใจให้สุข

เขียนเมื่อ 

มารับพรค่ะ และขออวยพร

     สวัสดีปีใหม่ไร้ทุกข์โศก

สิริโชคก้าวหน้าพาสดใส

เฝ้าเตือนตนจนขยันจำขึ้นใจ

โลกหมุนไปให้วันดีมีทุกวัน

     จะกี่ปีกี่เดือนเลื่อนลุผ่าน

จงกล่าวขานสิ่งดีดีที่สร้างสรรค์

ให้เจริญก้าวหน้าอย่าครามครัน

มิแปรผันสมประสงค์จำนงใจ

     มอบไมตรีมิตรภาพเอิบอาบยิ่ง

มอบทุกสิ่งเป็นมิ่งขวัญอันสดใส

มอบความรักความภักดีด้วยจริงใจ

ขออวยชัยให้แก่กันทุกวันวาน

     จงเริ่มต้นปีใหม่ให้งามงด

จงกำหนดชีวีที่ขับขาน

จงทำดีมีคุณธรรมล้วนนำทาน

จงพบพานสิ่งประเสริฐล้ำเลิศตน

อวย.....ชัยให้สุขล้น          ท่วมใจ

พร.......เด่นเทเวศให้         สุขยิ่ง

ปี.........วันผ่านล่วงไป       แสนสุข  ทั่วนา

ใหม่.....ใสสดงามพริ้ง      เพริดแพร้วพรรณราย

                     ด้วยรัก     จากใจครูเหมียว

ไปเยี่ยมมือใหม่หัดขับหน่อยนะคะศน.อ้วนคนเก่ง

รักษาสุขภาพบ้างเวลาตะลอนทัวร์   http:gotoknow.org/blog/rukpasameow