สวัสดีชาว G2K ที่คิดถึงทุกท่าน ;P หวานซ๊า.... )

      ต่อเนื่องจากบันทึกที่แล้ว ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าประชุม/สัมมนา กับ คณะครู และ ผู้บริหาร   3 กลุ่มโรงเรียน ใน จ. ยะลา  เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

        แต่ก่อนอื่นขอนำเสนอ ข้อมูลของ การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้ดำเนินการเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาในระยะเวลา 3 เดือน

        จากข้อมูลเดิม (ก่อนการดำเนินการแก้ปัญหา ) นักเรียนชั้น ป. 3 ของ จ. ยะลา ที่ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 29.49   แต่ หลังได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 49.58 จากนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งหมด

                ก็ถือว่าการดำเนินการของเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และ พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

        จากการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาดังกล่าว ได้มีผู้บริหาร และครูหลาย ๆ ท่าน ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์   และ สามารถนำมาเป็นแนวทางที่ดี ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางที่ได้ดำเนินการในโรงเรียนแล้วประสบผลสำเร็จ อย่างคร่าว ๆ ดังนี้ค่ะ 

        ท่านที่ 1. ท่าน ผอ. สัญญา สุวรรณโพธิ์  ร.ร. อนุบาลยะลา ให้แนวคิดว่า

          - ต้องใช้ความจำในเรื่อง สระ และพยัญชนะ  เพราะ นร. บางคน ยัง ไม่รู้จัก สระ และพยัญชนะ   ไม่รู้ว่า แต่ละคำ จะ อ่าน และ ผัน อย่างไร

          - กระบวนการสอนของครูในแต่ละโรงเรียน ให้สอนโดยคำนึงถึงสภาพ ความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน - กระบวนการนิเทศและติดตาม  อันนี้ถือว่าสำคัญ มาก ๆ หารทำงานที่ทำไปโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล และติดตามงาน ก็ไม่อาจทำให้งานนั้น สมบูรณ์ได้

          - ฯลฯ  ( อีกมากมาย )

          - แต่มีอยู่ประโยคหนึ่ง ที่ติดใจมาก ๆ ท่านบอกว่า นักเรียนจะอ่านออก ถ้าผู้บริหารอยู่โรงเรียน     อิอิ... อันนี้ก็ ตีความหมายกันเอาเองค่ะ

        ท่านที่ 2. ครู จากโรงเรียนบ้านยุโป ได้เล่าประสบการที่ท่านได้ดำเนินการที่โรงเรียนของท่าน และประสบสบความสำเร็จเท่าที่ควร

          -        ใช้วิธีการ รวม และ รุม  ( ตั้งชื่อได้กิ๊บเก๋ดีนะค่ะ อิอิ.. ) คือ รวมนักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด  แล้วให้ครูทุกคน รุมสอน ในที่นี้คือ รุมกันสอน โดยแบ่งหน้าที่กันทำงาน อาจจะใช้วิธีการที่หลากหลายแล้วแต่ความถนัดและบริบทของแต่ละโรงเรียน

          -        ฯลฯ

        ท่านที่ 3 .  ท่าน ผอ. แวดาโอ๊ะ  ผอ. ร.ร. บ้านเกะรอ อ.รามัน        

          -  ท่านใช้หลักการสอนภาษาไทย โดยยึดแนวการสอนภาษาอาหรับ หรือสอน อัล-กุรอ่าน แบบใหม่ คือ หลักการสอนแบบกีรออาตี คือ ให้นักเรียนรู้จักเป็นคำ เช่น กา  จะไม่อ่านว่า กอ-อา-กา  แต่ให้ น.ร. รู้เลยว่า คำ ๆ นี้ อ่านว่า กา   ( อันนี้ตามความเข้าใจของผู้เขียนเอง )

        ท่านที่ 4.  ท่าน ผอ. มาหามัดรูซี ยีการอบา  ผอ.ร.ร. บ้านพรุ  (โรงเรียนเจ้าของ KM ในหัวปลา  บ้านพรุสวยด้วยมือเรา   อิอิ..  ถือโอกาส โปรโมท ร.ร ซะเลย )

          -        ท่านมีความคิดเห็นว่า ควรนำการสอนแบบเก่ามาใช้ใหม่ เช่น หลักภาษา  เขียนไทย   คัดไทย  เรียงความ  ย่อความ  เขียนจดหมาย  เป็นต้น     ( อันนี้น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ ผู้เขียนเห็นด้วย )

          เพราะจากการสังเกต และการเปรียบเทียบ การเรียนการสอนภาษาไทย แบบเก่าและใหม่ อาจเป็น มปภ. เป้นต้น ท่านว่า สอนแบบเก่ามี % การอ่านออกที่ดีกว่า ( ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการที่ได้กล่าวอ้าง )

          -        ฯลฯ

         ท่านที่ 4.  ท่าน ผอ. โรงเรียนวัดลำพะยา

          -        เสนอแนะให้จัดคณะ ศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ / ติดตามผลการดำเนินงาน ในทุก ๆ ระยะ เพื่อความต่อเนื่องของงาน

          -        ฯลฯ   เท่าที่ ฟังจาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุก ๆ ท่าน ทำให้ได้ทราบแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนา และแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้รับเรื่อง และ จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

          ท่าน ผอ. สพท. ยะลา เขต 1 ท่านอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ได้ให้แนวคิดที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ทุกวิธีการที่ทุกท่านนำเสนอมานั้น เป็นวิธีการที่ดี และ สามารถนำไปเป็นแนวทางได้ แต่ ทั้งนี้และทั้งนั้นให้ทำโดยคำนึงถึงสภาพของนักเรียนและ บริบทของโรงเรียนเป็นหลัก    โดยยึด เป้าหมาย/จุดหลัก/จุดเน้น คือ " ทำอย่างไรให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ "

        ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หรือ มีแนวคิด อย่างไร เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียนบ้าง  โปรด เขียนและแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะค่ะ ทั้งนี้ จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุง ให้เข้ากับ สภาพของนักเรียนเราค่ะ            

        ขอบคุณค่ะ    

                                          “JasmiN”