"JasmiN"

"JasmiN"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คศ.2 (ครูชำนาญการ)
Yala Educational service Area Office 1
Usernamezaimaton
สมาชิกเลขที่11302
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

* จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย ณ รร.เอกชนแห่งหนึ่ง  ใน จ. ยะลา

*  ได้รับทุนศึกษา ณ ประเทศเพื่อนบ้าน certificate of   SRP , SMU , SPM , STPM

*  2535 ทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในประเทศเพื่อนบ้าน นั่นละ

*  2537 ชีวิตพลิกผัน จนทำให้ต้องกลับมา ทำ BA.ED  ใหม่

*  2541 รับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  ณ. โรงเรียน ใน จ. ยะลา

*  ลาศึกษาต่อ  MA.  ณ ประเทศเพื่อนบ้านเดิม อีกครั้ง

*  กลับมาทำงานที่เดิม เป็น ครูเล็กครูน้อย เหมือนเดิม

*  ปัจจุบัน ครู คศ.2 ( ครูชำนาญการ )

       ...It's always something...