ใกล้จะถึงซึ่งปีใหม่ ใครต่อใครก็ต่างให้ความสนใจกับการส่งความสุขให้กันและกัน เมื่อผ่านวันผ่านเดือนจนผ่านปี ต่างมุ่งหวังสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ สิ่งที่ผ่านไปกลายเป็นอดีตที่ไม่อาจกลับคืนมีทั้งเรื่องที่ชื่นใจในความสมปรารถนาและเรื่องที่ยังต้องมาปรับปรุงกันใหม่ให้บรรลุดังหมายมั่นปั้นมือ ในเมื่อชีวิตคือการต่อสู้ ผิดเป็นครูก็ยังใช้ได้ ตราบใดที่ไม่อยู่นิ่ง เหมือนหินที่กลิ้งอยู่เสมอตะไคร่ไม่จับ มีดที่ลับอยู่เสมอสนิมไม่เกาะ  ชีวิตคงจะเหมาะเจาะเพาะบ่มประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามาใช้เป็นความรู้ฝังลึก ที่จะตกผลึกมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานสานฝันให้เป็นจริงต่อไป

        ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้จึงขอส่งความสุขและความปรารถนาดี ปี ๒๕๕๑ ถึง สมาชิก Gotoknow ทุกท่าน ขอให้ตั้งมั่นในความไม่ประมาทในธรรมและการดำเนินชีวิต

 

         อธิษฐาน คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

        เบิกชีวิต  ให้แจ่มใส และไพศาล

        เจริญสุข  สรรเสริญ เจริญงาน

        ทรัพย์ศฤงคาร อนันต์ใน ปีใหม่เทอญ