ขึ้นบันไดหรือลงบันได

ภาพนี้ไม่มีรางวัล พักสายตา ลองดูครับ "จะขึ้นหรือลงบันได"

JJ