กระบวนการหลักของการให้บริการสุขภาพ

  ติดต่อ

  การมองกระบวนการบริการได้ จะทำให้การประกันคุณภาพในแต่ละขั้นตอนทำได้ดีขึ้น  

            ในสถานบริการสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาล หากจะทำการวิเคราะห์ถึงกระบวนการที่แท้จริง (Core process) แล้ว จะพบว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ
            1. การรับ  มีการระบุสิทธิ  การจัดทำทะเบียนประวัติ  การส่งไปยังจุดบริการต่างๆ  
            2. การประเมิน  แยกกลุ่มว่าเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มป่วย ที่มีความเร่งด่วนปกติ ฉุกเฉินหรือวิกฤติ  
            3. การดูแล  ที่มีตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 
            4. การจำหน่าย  ในลักษณะของการให้กลับบ้านได้หรือต้องส่งไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น

             5. การติดตาม มีทั้งการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชน  การติดตามให้กลับมารักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลหรือการติดตามในรายที่ส่งไปรักษาต่อที่อื่น

             หากต้องการให้ได้บริการหรือผลงานที่มีคุณภาพ จึงต้องจัดการให้กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ได้มาตรฐาน จึงจะส่งผลงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

หมายเลขบันทึก: 15623, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 22:21:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #kmกับคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)