ประเมินขั้นที่ 2

competency

ได้รับการประเมินขั้นที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานคุณภาพของโรงพยาบาลกันทรารมย์เป็นที่น่าพอใจอย่างมากครับ เจ้าหน้าที่เรานำเสนอผลงานอย่างเต็มที่เพราะทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ตอบคำถามได้อย่างฉะฉาน มีข้อมูลนำเสนอทั้งทางด้านกายภาพและข้อมูลเอกสาร ผู้นำองค์กรของเรามีความมุ่งมั่นมากครับ ทีมนำคุณภาพก็มีความเข้มแข็ง ยิ่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่านมุ่งมั่นมากครับ  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรทำให้เรามีวันนี้ได้ครับ  อย่างที่อาจารย์ได้เสนอแนะหากโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นขนาดนี้คงไม่เกิน 3 เดือนครับที่พร้อมจะประเมินขั้นที่ 3 ได้  สำหรับในการประเมินขั้นที่ 2 นี้ ท่านอาจารย์ทั้ง 2 ได้ตรวจประเมินอย่างเข้มข้นมากเลยครับ ท่านเน้นมากในส่วนของ competency ซึ่งโรงพยาบาลกันทรารมย์จะต้องนำไปจัดการในองค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ha.or.th/index4.html 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลกันทรารมย์ความเห็น (1)

ศิษย์กันทรารมย์
IP: xxx.19.28.218
เขียนเมื่อ 
       ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลกันทรารมย์ และทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อโรงพยาบาล และเพื่อผลลัพธ์ให้ประชาชนมีสุขภาพและการบริการที่ดี  จะได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนชาวกันทรารมย์ทุกท่าน