KKU_KM Meeting

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ม.ข เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนางานคลังฯ

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบคลังฯ

รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนา ผศ.ดร.อารมย์ เป็นประธานในการประชุม KKU_KM เพื่อเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องระบบคลังฯโดยจะใช้การจัดการความรู้เพื่อเคลื่อนยุทธศาสตร์

ทีมงานจะ "ลปรร เพื่อทำแผน ๑๓ แบบฟอร์มเพื่อส่งไปยัง ก.พ.ร โดยทีม งานคลังฯ เลขานุการคณะ และ ตัวแทนหน่วยงาน ผศ.ดร.พัชรี จะเป็นแม่งานนี้เพื่อให้ "แผนลุล่วงไปได้ด้วยดี

บรรยากาศของการ ปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม SME วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

นอกจากเลือกยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทีมงานได้นำเสนอท่านที่จะไป "F2F ที่บริษัทโตโยต้า ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙" โดยจะเดินทางในวันที่ ๙ มีนาคม  และกลับวันเสาร์ที่ ๑๑มีนาคม งานนี้ คุณเอื้องฟ้าจะเป็นผู้ประสานงานครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

จรัสศรี จุฑาจินดาเขต
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณที่คณะกรรมการเห็นความสำคัญ    จากผลการได้ไป Ukm ที่จัด รร.เจริญธานี ขอนแก่น แล้วได้เครือข่ายพอไปอบรมที่เชียงใหม่อบรม ปขมท ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราต้องมีบล็อคติดต่อกัน    ขอบคุณอีกครั้งที่เห็นความสำคัญ  แต่ปัญหาที่สำคัญบุคลากรในกลุ่มงานคลังอีกหลาย ๆ คนยังเขียนหรืออ่านบล๊อกไม่เป็นเลยนะคะ  ช่วยจัดอบรมให้เพื่อน ๆ ด้วย เพราะใช้ MISของมข. ก็จะได้เฉพาะไป   เพราะเคลือข่ายต่างสถาบันจะทำให้เกิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ในงานอีกมาก

 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านจรัสศรี

 ยินดีครับ การอบรมการเขียน Blog ท่านพิชัย/ท่านธวัช จะประสานจัดเป็นทางการ

  หากท่านมีเวลาว่างเรียนเชิญที่ ศูนย์บริการวิชาการชั้น ๕ ได้เลยครับ ทีมงานจะติวเข้มให้ครับ