วันนี้ผมได้คุยกับ “ครูลำพอง จันทร์ถาวร” ครูชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา) โรงเรียนวัดบางไกรนอก จังหวัดนนทบุรี เธอเป็นครูคณิตศาสตร์ดีเด่น(หลายรางวัล) ครูมาตรฐานการสอนดีเด่น ข้าราชการดีเด่น ครูดีในดวงใจ ฯลฯ และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นทุกปี
ครูลำพองเล่าประวัติให้ฟังว่า ตอนเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง เกลียดวิชาคณิตศาสตร์เข้ากระดูกดำ และไม่ชอบเป็นครู แต่เมื่อสอบตกชั้นม.ศ.5 ได้กลับมาอยู่ที่บ้าน จับพลัดจับผลูถูกขอร้องให้มาเป็นครูช่วยสอนและสอบชุดครู พ.กศ.และ พ.ม.ได้ทั้ง 5 ชุด แต่เลี่ยงไม่สอบวิชาคณิตศาสตร์สอบบรรจุได้เป็นครูที่นี่
ถูกบังคับให้สอนคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีครูสอน ทุกข์ใจอย่างมาก แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้ จึงศึกษาคู่มือครู ศึกษาหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง ตอนแรกก็สอนแบบลองผิดลองถูก แล้วปรับปรุงพัฒนาไป แต่เนื่องจากเป็นคนช่างสังเกต ชอบประเมินตนเอง โดยไม่โทษเด็ก พบปัญหาก็นำมาวิเคราะห์สาเหตุ แล้วหาทางแก้ ด้วยความเอาใจใส่ ในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จเป็นครูดีเด่นดังกล่าวข้างต้น
ครูลำพองบอกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาไว้ว่า ต้องทำให้ผู้เรียน“สมองเปิด” ก่อน คือต้องมีสมาธิก่อนเรียน จึงจะตั้งใจเรียนและเรียนรู้เรื่อง วิธีทำให้สมองเปิดคือการให้เด็กร้องเพลงบ้าง ปรบมือบ้าง เล่นเกมบ้าง ฯลฯ จะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที วิธีสอนที่นิยมใช้คือ การให้เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน ครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วจึงให้ทำแบบฝึกหัด โดยให้เรียนแบบร่วมมือช่วยกัน ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ครูคอยสังเกตไม่ให้นักเรียนเบื่อหรือเครียด จะคอยปรับเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ ที่สำคัญคือต้องรักเขา อดทน ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเขาตามจริตตามอาการอย่างทั่วถึง ถ้าคนใดเรียนไม่ทันเพื่อนก็จะสอนเสริมให้ในช่วงเช้าก่อนเรียน หรือตอนพักกลางวัน เทคนิคการสอนก็มีแค่นี้
ครูลำพองกล่าวในตอนท้ายว่า “ทุกวันนี้ครูเราชอบให้นักเรียนทำโครงงานแต่ผลงานออกมาเป็นแค่รายงานที่มีแต่ข้อมูล โดยไม่มีการให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือจัดหมวดหมู่จัดประเภทต่อ   แล้วจะเรียกว่าสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร “