ก่อนปีใหม่ ใคร ๆ ในกศน.ชลบุรีก็มีการใช้ Google Apps กันถ้วนหน้า (บันทึกที่ ๓๑๐)


ให้บุคลากรทุกกลุ่มได้เข้าถึงการใช้งาน อย่างทั่งถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่และครูทุกประเภท กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร และกลุ่มนักศึกษา

 

          จากนโยบายของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จรวยพร  ธรณินทร์  ผ่านสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ให้หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ใช้  Google Apps เป็นเตรื่องมือช่วยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่าน internet อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกกลุ่มได้เข้าถึงการใช้งาน อย่างทั่งถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่และครูทุกประเภท กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร และกลุ่มนักศึกษา ดูเสมือนว่าเราเข้าใกล้ ความจริงตามคำพูดของ Bill Gates ที่ว่า  “ Information at your finger tip” 

          ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอย่างฉับไว  ด้วยหัวใจคนไอที โดยประกาศฟันธง ให้บุคลากรทุกระดับนับแต่ผู้บริหารกศน. จังหวัด อำเภอ จนถึงเจ้าหน้าที่ ให้มีการใช้ Google Apps กันถ้วนหน้าก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้เพิ่มพูนศักยภาพโดยการจัดอบรมแก่บุคลากรทุกระดับให้ทันรับปีใหม่ โดยได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๑ รุ่น และกำลังจะอบรมอีก ๒ รุ่น ในวันที่ ๒๕ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ ทุกคนในกศน.ชลบุรีจะได้มี Google Apps ใช้ทำงานกันถ้วนหน้าก่อนปี ๒๕๕๑ ที่จะมาถึงอย่างแน่นอน

หมายเลขบันทึก: 155631เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2007 11:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 23:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (68)

พร้อมรับนโยบายและได้ผ่านการอบรมรุ่นที่ ๑ มาแล้วก็จะพยายามฝึกให้คล่องเพื่อนำมาปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ...หากมีข้อสงสัยในการใช้งานก็ขอรบกวนท่านผอ.ทุกท่านและอาจารย์ไพรัตน์ ให้ความกระจ่างและช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ...และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ชาวกศน.ทุกท่านมีความสุข และโชคดีตลอดไปค่ะ...Happy New Year...

ขอรับนโยบาย  หลังปีใหม่ ใช้ Google Apps ติดต่อสื่อสาร สร้างความฉับไว  ให้งาน กศน.  ตามอำเภอ(ใจ) ค่ะ

เป็นทิศทางการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมมาก ...

ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีมิติแห่งการพัฒนาด้านการศึกษาไปในทิศทางใด...

แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร... นโยบายอย่างไร  ผมก็ยังจะยืนยันในจุดยืนของตนเองคือ  การทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ...

ขอบพระคุณครับ

 

ขอบคุณครับPอาจารย์แผ่นดิน

   การทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ ก็จะเกิดสิ่งดี ๆ ให้ชาติบ้านเมืองครับ

ได้รับความรู้มากครับ เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกศนฅชลบุรี  ขอบคุณท่านผอ.ดิศกุล มากครับที่จัดให้..มีนโยบายที่เป็นรูปธรรม..บุคลากรของเราคงมีความก้าวหน้า..ได้เป็นอย่างดี..ชอชอบพระคุณท่านผอ.

พร้อมรับนโยบาย  และขอขอบคุณ ผอ.ศนจ.  ที่นำความรู้ใหม่ ๆ  มาสอน เพื่อให้การทำงานของคนกศน.มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นคะ

บุคลากรของกศน.จะพยายามที่จะใช้ในการศึกษา

กำลังจะได้รับการอบรมวันนี้คะ  รุ่นที่2

ขอขอบคุณ ผอ.ศนจ.  จะพยายามพัฒนาตนเองให้มากที่สุด

วันนี้ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรม GOOGLE  APP ดีใจค่ะที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีอย่างนึงของการพัฒนาบุคลากร

เรียนผอ.ถ้าเราสร้างGoogle Apps ถ้าเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้มากมายแล้วถ้าเราจะส่งงานประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไปไหรือเปล่า และขอสุดท้ายถ้าเราจะเปลี่ยนpassword จะเปลี่ยได้หรือเปล่าคะ

ขอขอบคุณทาง ศนจ.ชลบุรีที่ได้จัดอบรมให้ในครั้งนี้และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน-การเรียนการสอน
สร้างGoogle Apps  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการใช้งานทางด้าน Inter net  ผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดี ๆ ต้อนรับปีใหม่นะครับ

       ครับ เป็นที่น่ายินดีสำหรับ ชาว กศนทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูงที่พยายามสามารถผลักดัน พรบ.ฉบับนี้จนสมหวังหน้าชื่น ตาบานกันทั่วหน้า ก็ต้องยกย่องทานปลัดกระทรวงและท่านรองทุกท่านที่รวบรวมความสามารถจนสำเร็จผล เพราะที่ผ่านทุกสมัยกด็มีความพยายามกันเต็มที่แต่อาวุธและยุทธวิธียังไม่สร้างความเข้าใจให้คณะพิจารณาเข้าใจอย่างถึงแก่นงาน แต่ก็เป็นวาระของ กศนที่ยังไม่บรรลุ เพราะรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงก่อนสรุปวาระทุกครั้งไป

      คราวนี้ทุกฝ่ายเห็นความพยายาม ความชัดเจนของงาน กศน. ว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาคนในประเทศอย่างไร ถ้าไม่มี กศน. ประชาชนจะลอยเคว้งในเรื่องการศึกษา ยกระดับการศึกษาไม่ได้ แรงงานก็จะมีแต่คนที่ด้อยความรู้ เศรษฐกิจก็เสียหาย

      เพราะคนนอกระบบมาจากคนในระบบที่ไม่สามารถแก้ไขบุคคลเหล่านี้ให้มีความสามารถในสังคม กศน.แก้ไขผลักดันให้คน คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องมาโดยตลอด

     ชีวิตการทำงานที่ผ่านมา..เกือบ40ปี ผมมีความ.สุขกับการพัฒนาคนที่ในระบบโรงเรียน.เขาแก้ไขไม่ได้....ให้เชิดหน้าในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีได้....ถือว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตผมเช่นกัน เพราะผมเข้า กศน.มาเพื่อพัฒนาสังคม แม้ตัวเองจะไม่เก่งนักแต่ก็สร้างอะไรๆมามากมายพอเพียงที่จะชื่นใจให้กับตัวเอง.

    ขอให้ กศน.จงเจริญ ไชโย เราทำสำเร็จแล้ว ท่านปลัด จรวยพร เยี่ยมจริงๆ

ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านและท่านผอ.ดิสกุลที่ช่วยให้พวกเราชาวกศน.ชลบุรีไดมีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นไดเห็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้นขอบคุณมากครับ
        การอบรมจากคณะวิทยากรครั้งนี้ท่านควรกลับไปทบทวนความรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยลงแผนปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อผู้บริหารจะได้ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหน ทำอะไร กับใคร อีกนัยหนึ่งคือสามารถตามตัวได้ว่าท่านลงพื้นที่จริงตามแผนหรือไม่
  •       ความรู้ที่ได้รับจากคณะวิทยากรครั้งนี้ ท่านก็คงต้องกลับไปดำเนินการและทบทวน โดยการปฏิบัติจริงโดยตัวท่านเอง เพราะแผนการปฏิบัติงานของเราต้องทำลงในปฏิทิน เพื่อผู้บริหารจะได้ทราบว่าเราได้ทำอะไร หายไปไหน ประสานงานกับใคร เป็นข้อมูลยืนยันการปฏิบัติงานของเราจริงๆ หรือไม่ ผอ.จะได้ตามถูกว่าท่านลงพื้นที่จริงๆหรือเปล่า

ขอขอบคุณท่าน ผอ.มากนะค่ะที่ได้จัดให้มีการอบรมโปรแกรมนี้ เพราะเป็นโปรแกรมที่ดีและมีประโยชน์ ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับตัวเอง วันนี้นั่งอบรมที่ ศนจ.จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อการทำงานในวันหน้า

   ถ้าอ่านของผอ.อนันต์ ก็ต้องปาดทึบก่อนนะจึงจะอ่านได้เพราะท่านเอาผ้าปิดไว้
ขอบคุณที่สร้างโปรแกรมนี้ครับ มีประโยชน์กับการทำงานมากครับ

วันนี้อบรมจบแล้ว ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยขอบคุณอาจารย์ไพรัตน์นะค่ะที่อธิบายจนหนูกระจ่างเลย

ได้ความรู้มากเลยค่ะ ทำให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้มากและน้อมรับไปปฎิบัติงาน และจะพยายามศึกษาขั้นตอนต่างๆให้กระจ่างอีกครั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายขอขอบคุณท่านผอ.จังหวัดเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเทคโนโลยีมาสอนให้กับชาวกศน. ชาวกศน.จะได้อินเทนไม่อ่ยใคร

ขอรับนโยบายดังกล่าวซึ่งทำให้บุคลากรของ กศน.มีความรู้,ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆที่ให้กับพวกเราทำให้พวกเราทำงานได้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น

พร้อมรับนโนบาย เพื่อปรับปรุงตัวเอง ในการเรียนรู้เรื่องใหม่อยู่เสมอ ในการพัฒนาตัวเอง เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนร่วมมากขึ้น แล้วจะทำให้ตัวเราเองมีค่ายิ่งสิ่งใด นอกเหนือจากผลงานในการพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ

สวัสดีค่ะ ผอ. ขอบคุณมากค่ะที่จัดให้มาอบรม ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ อีกเยอะเลยค่ะ แล้วจัดใหม่นะค่ะ

วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ Google Apps กันทั่วหน้าทำให้เราได้เรียนรู้โปรปกรมเพื่อนำไปใช้ประกอบกับการทำงานให้ได้งานรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานและทำให้เราก้าวสู่เทคโนโลยีทที่ทันสมัย ขอขอบคุณท่าน ผอ. ดิศกุล ที่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้มาอบรมโปรแกรมนี้และสุดท้ายนี้ดิฉันจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์และจะนำไปเผยแพร่แก่บุคคลที่ต้องการเรียนรู้ต่อไป

ถึงปองทิพย์  ลิ่มสุวรรณ  หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงานนี่ก้ปาเข้าไปตั้ง 5 วันแล้ว ไม่รู้ว่าเธอได้แวะไปที่ร้านเจ็วรรณบ้างหรือเปล่า

สำหรับเรา เราอยากให้เธอไปร้านเจ็วรรณม๊ากมาก

ขอขอบคุณท่านผอ.ศนจ.และคณะวิทยากรทุกท่านมากๆค่ะที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องการอบรม google Apps ในวันนี้ค่ะ

วันนี้ได้มาขยายผลให้น้องๆ ครูศรช.รุ่นที่ ๒ ต่อแล้ว ได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างดียิ่ง

การศึกษาดูงานคราวหน้าเราสัญญาว่าเราจะทำตัวให้ว่างเข้าไว้

เราจะไม่ทำให้เพื่อนๆต้องผิดหวังอีกแล้ว

ได้ความรู้เยอะเลย ถ้าได้เรียนบ่อยๆคงเก่งแน่เลย

ดีค่ะได้รับความรู้มากขึ้น จะพยายามนำไปใช้นะคะ

จูบ   เธอกลับมาจากศึกษาดูงานที่จังหวัดตากตั้งหลายวันแล้ว  เพื่อนๆก็ซื้อของมาฝากเราก็มาก

แต่แล้วไงจูบถึงยังไม่มีวี่แว่วของฝากจากเธอเลย(เราน้อยใจแง้ว

เงินเดือนครูศรช.ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2550

ขอให้คุณครูทุกท่านรีบส่งแผนปฎิบัติงานรายเดือนส่งเจ้าหน้าที่การเงินด่วน  เงินเดือนของพวกเราจะได้ออกทันเทศกาลปีใหม่ได้ใช้เงินสมใจ

เมื่อได้รู้ข่าวเรื่องเงินเดือนครู ศรช.จะออกวันที่ 27 ธ.ค. นี้ อยากให้ครู ศรช.ทุก ศบอ. ส่งใบเบิกเงินกันเร็ว ๆ นะคะ จะได้มีเงินไปฉลองในวันปีใหม่กันทุก ๆ คน

พรคำพลอย  อย่านั่งทำGoogle Apps  เพลินนะ  ระวังมีคนแอบมองด้วยสายตาหวานซึ้งอยู่

(บอกให้ก็ได้คนๆนั้นนั่งอยุ่ห้องตรงข้าม)

ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และขอบคุณทีมวิทยากรที่สนองนโยบายได้รวดเร็ว มีอ.แก้วตา อ.ไพรัตน์ และ ผอ.กศน.อำเภอที่มาเป็นทีมช่วยเสริมให้ความรู้ดูแลน้อง ๆ ครูทั้งหลายให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและอบอุ่น ได้แก่ ผอ.อนันต์ ผอ.พวงสุวรรณ และผอ.วรรณา   พวกเราต่างอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์จะเบ่งบานในหัวใจอย่างแน่นอนครับ

- แวะมาชื่นชมค่ะ

- อำเภอเล็กๆอย่างดอยหล่อกำลังแสวงหาเครื่องคอมฯอยู่ค่ะ

วันนี้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกูเกิลแอป เพราะเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง ก็จะตั้งใจเพื่อไม่ให้วิทยากรลำบากใจ และก็ขอขอบคุณทางวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราทุกคน...

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ได้ความรู้และผมจะนำไปใช้อยู่ตลอดเวลาครับผม

ได้เรียนรู้ การใช้ google Apps แล้ว ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการทำงานที่เชื่อมโยงทาง Internet ได้เป็นอย่างดี  เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องเทคโนโยลีจึงขาดไม่ได้สำหรับการทำงานยุค IT ของเราชาว กศน.

มาอบรมวันนี้มีประโยชน์ต่อการทำงานมาค่ะ Google Apps เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่าน internet อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกกลุ่มได้เข้าถึงการใช้งาน อย่างทั่งถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่และครูทุกประเภท กลุ่มเครือข่าย  ขอบคุณ ศนจ.ชลบุรีที่จัดการอบรมนี้และท่านวิทยากรค่ะ
วันนี้มาอบรม  Google  Apps  และวิทยากรให้ความรู้มากเลยคะ  และจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ขอบคุณค่ะที่..นำความรู้ใหม่ๆมาให้กับชาวกศน.ทุกคน

วันนี้มาเรียนgoogle apps. รู้สึกว่าได้ประโยชน์มาก  คิดว่าจะสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานที่ ศบอ.และก้ออยากให้มีดครงการอบรมแบบนี้อีกบ่อยครั้งก็ดีนะคะ

ดีใจมากค่ะ  ที่ได้รับความรู้ที่หลากหลาย วิทยากรให้ความรู้ดีมากค่ะ  เรียนแล้วเข้าใจค่ะ   จะนำไปปฏิบัติต่อไปนะค่ะ   ขอบคุณ ผอ.ดิศกุล นะคะที่นำสิ่งดีๆ มาสู่  ชาว กศน.ชลบุรีค่ะ

เรียนผอ.ศนจ.ชบ.

            ขอบคุณ มากค่ะที่ช่วยให้คนแก่มีหูตากว้างไกล จะพยายามทำให้ได้ดีค่ะ

เบ็ญจวรรณ ศบอ.หนองใหญ่

วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก  ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมาก ขอบคุณ ผอ.ศนจ.ที่จัดโครงการนี้ให้กับบุคลากรทั้งหมด

วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ Google Apps กัน  วันนี้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้  สามารถส่งข้อมุลให้เพื่อนๆได้ ทำให้เราได้เรียนรู้โปรปกรมเพื่อนำไปใช้ประกอบกับการทำงานให้ได้งานรวดเร็ว   ประหยัดเวลาในการทำงานและทำให้เราก้าวสู่เทคโนโลยีทที่ทันสมัย   แต่ต้องมีการฝึกใช้บ่อยๆ  พวกเราขอขอบคุณท่าน ผอ. ดิศกุล ที่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้มาอบรมโปรแกรมนี้และสุดท้ายนี้ดิฉันจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์จะฝึกใช้บ่อยๆให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานค่ะ

ส่งมาอีกรอบคะ  ขอขอบคุณวิทยากร  และขอบคุณผอ.ศนจ.ชบ.  ด้วยคะ  ได้รับความรู้มากคะ

ปิดการอบรมGoogle Apps ...แล้วขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

โสพิศ รายศิริ ศบอ.บ่อทอง

สวัสดีท่าน ผอ.ดิสกุล  เกษมสวัสดิ์

ดีใจได้มาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ในเรื่อง Google Apps ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและจะนำนโยบายท่านปฏิบัติต่อไป

ขอขอบคุณค่ะ

วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับGoogle Apps ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมากครับ ที่ให้ความรู้ใหม่ๆ

ดีใจค่ะ ที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์

วันนี้รู้สึกดีที่ได้มาอบรม ได้วามรู้เพิ่มขึ้นมากเลย  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการาสอนได้มากค่ะ ทำงานได้ง่ายมากขึ้น

ปกติไม่ค่อยได้มาอบรม อยากให้ผอ.จัดประชุมและมีหนังสือให้ทุก ๆคนในมาร่วมอบรม เพราะเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าให้ใครมาบ้างผอ.แล้วแต่ดุจพินิจของผอ.อำเภอ ผอ.ก็ส่งแต่คนที่เคยอบรมแล้วมาอบรมอีก คนที่ไม่เคยหรือไม่เป็นก็ไม่ได้มา

ขอบคุณมาก ๆค่ะที่ให้โอกาส

วันนี้ที่26ธค.50 ได้มาอบรมเรื่อง Google Apps ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศนจ. ชลบุรี โอกาสนี้ได้พัฒนาตนเองมาอีกขั้นหนึ่ง  เรื่องที่เรียนรู้ในวันนี้มากมาย  คงได้ทำงานอย่างไม่สิ้นเปลืองกระดาษ โอกาสนี้ ขอขอบคุณนโยบายสำนักฯและผอ.ดิสกุล พร้อมทีมงาน ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ โลกเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก ขอบคุณมากค่ะ

ปีใหม่นี้ขอให้ ผอ.ดิสกุล และครอบครัว  อาจารย์ทุกท่านในศนจ. ผอ. ศบอ.ทุกท่าน เพื่อนๆครูศบอ.ทุกท่าน มีความสุขและพบแต่ส่งดีๆตลอดไปนะค่ะ

                     ศบอ.บ่อทอง

ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่จะได้ไปอบรม google app เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์และได้รู้จักโปรแกรมใหม่ ๆ มากขึ้น  และเห็นด้วยที่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามทันเทคโนโลยี มีการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดีมาก ๆ ค่ะ

 

หารหัสเจอแล้วค่ะ เลยรีบเข้ามารายงานตัวก่อน ขอบคุณนะค่ะสำหรับความรู้ใหม่ๆ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ

   ขอบคุณท่านผอ.ศนจ.มากค่ะที่ให้ความรู้ใหม่ๆจะพยายามนำไปใช้ในการทำงานให้ได้ก่อนเกษียณค่ะสู้ๆๆๆ

มาช้าดีกว่าไม่มาครับ...ต้องขอบคุณทุกคนที่มีความตั้งใจอบรม GoogleApp ครับ
นำภาพมาฝากครับ..อันนี้ตอนอบรมครูศรช.
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2550 ครับ

ขอให้กำลังใจทุกคนที่สามารถใช้ GoogleApp กันได้
ภาพด้านล่างนี้อบรมให้ผู้บริหารศูนย์ฯอำเภอ,ข้าราชการศูนย์ทุกคนทั้งจังหวัดและอำเภอ เมื่อวันที่
17  ธ.ค.2550 ที่ผ่านมา

   การก้าวให้ทันโลก...คือหัวใจของการรู้ทันโลก  
ดีใจมากที่ได้มาร่วมอบรม google apps  ได้รับความรู้มากมาย  ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ช่วยให้ความรู้ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท