จดหมายน้อย ถึง คุณสมัคร สุนทรเวช


ความเรียง ดั่งจดหมายน้อยเขียนถึง คุณสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ผู้มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาล และมีโอกาสดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดต่อไป ในฐานของว่าที่นายกรัฐมนตรี ด้วยความรำลึกถึงในคุณค่า แห่งคะแนนเสียงของประชาชนคนไทย ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง รวมทั้งความตระหนักต่ออนาคตของประเทศไทย จึงเพียงเขียนเรื่องราวเพื่อมอบให้แก่ชัยชนะภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 2550

จดหมายน้อย

ถึง คุณสมัคร สุนทรเวช

อ้างอิง - ภาพ http://burabhawayu.multiply.com/photos 

สวัสดีครับ

ผมไม่คิดว่าจะมีวันเขียนจดหมายถึงคุณ

แม้ในวันนี้ที่ผมเขียนจดหมายฉบับน้อยฉบับนี้

แม้คุณจะไม่ได้อ่านก็ตาม ต้องขออนุญาตออกตัว เพื่อไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนตามจดหมายทั่วไป แม้ในขณะนี้คุณจะมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาล ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน พรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน ให้เป็นพรรคการเมืองซึ่งมีเสียงมากที่สุดขณะนี้ ผมขอออกตัวในฐานะของผู้ใช้สิทธิทางการเมือง

ผมไม่เลือกพรรคพลังประชาชนไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้

ผมไม่สนับสนุนกิจกรรมของพรรคพลังประชาชน

ผมไม่เห็นด้วยในหลายคำพูดของคุณ

แต่ในฐานะที่วันนี้ปรากฎขึ้น ว่าคุณมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุด และมีสิทธิในการดำรงตำแหน่งบริหารงานราชการแผ่นดิน ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี ผมอยากจะกล่าวเพียงประโยคในใจบางประการ ต่อสิ่งซึ่งปรากฎขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นคนไทย รักแผ่นดิน และปรารถนาให้แผ่นดินแห่งนี้สงบสุข

ผมขอออกตัว

ว่าที่ผ่านมาไม่พึงพอใจ

ในท่าทีคำกล่าวและการตัดสินใจ

โดยเฉพาะคำตอบทางประวัติศาสตร์ที่คุณกระทำต่อคนไทย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ผมยังมองคุณในมิติของมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งมีความรัก โลภ โกรธ หลง หลอมรวมอยู่ภายในจิตใจ ในท่ามกลางคำสรุปของผม ผมไม่พึงใจในหลายพฤติกรรม

แม้ในปัจจุบันจะประหลาดใจต่อท่าที

ต่อความเปลี่ยนแปลงในจุดยืน

และต่อคำโต้ตอบทหาร

ในหลายเหตุผลของความไม่ชอบใจในตัวตนของคุณ ผมค่อนข้างจะไม่พึงใจในคำกล่าวของคุณ คำพูดหลายครั้งที่ประชดประชัน หรือตั้งคำถามชวนวิวาทมากกว่าวิวาทะ แม้จะเข้าใจในตัวตนว่าคุณเป็นเช่นนั้นแล แต่บ่อยครั้งก็ยากทำใจให้รับรู้เข้าใจในพฤติกรรมและคำพูด

ในวันนี้คุณได้รับการเสียงสวรรค์ของประชาชน

ในวันนี้วันที่คุณได้รับมอบหมายจากผู้คน

ให้จัดทำทิศทางของประเทศไทย

ผมจึงอยากกล่าวกับคุณ ในฐานะคนไทยที่ไม่อยากเห็นประเทศชาติเกิดวิกฤติ ผมไม่อยากร้องขอ ผมอยากอธิบายและนำเสนอ ในวันนี้ผมขอให้คุณมีวิจารณญาน จงตรองและมีสติในการกระทำทุกประการ นับจากนี้ไป ขอจงโปรดได้ใช้สติ และความอารี ในทุกคราวที่คุณจะกล่าวถึงคำว่าประชาชน กรุณาอย่ามีคำกล่าวในเชิงคุกคามขู่เข็ญ หรือกระทำให้คนไทยต้องรู้สึกไม่พึงใจอีกต่อไปเลย

วันนี้คุณมีสถานะและโอกาส

ที่จะสามารถนำความสงบสุขสู่บ้านเมือง

นำพาโอกาสให้กลับคืนมาสู่ความหวังของคนไทย

วันนี้หากมีสิ่งใด ที่เป็นภัยของชีวิตผู้คน เป็นภัยต่อหัวจิตหัวใจและตัวตนของมนุษย์ ทั้งในความโกรธแค้น ลุ่มหลง หยาบคาย ฉ้อฉล ขอจงโปรดได้นั่งลงอย่างสงบ และโปรดตรองดูเถิด ถึงหนทางเบื้องหน้า และสิ่งที่อยู่ในมือของคุณ เมื่อคุณมีโอกาสจะกระทำสิ่งเหล่านั้น วันนี้คุณมีโอกาสเหล่านั้น

 

วันนี้เพียงขอนำเสนอให้คุณได้เข้าใจถึงหนทางเบื้องหน้า

ได้เข้าใจเถิดว่า เบื้องหน้านั้นมีทางอยู่สองแพร่ง

หนึ่งคือวิบัติ และสองคือโอกาส

ขอจงตระหนักเถิดว่า สิ่งเหล่านี้มิใช่เพียงความฝัน ที่จะหยิบจับขึ้นมาหยอกล้อเล่น หรือเพียงพูดประชดประเทียดเปรียบเปรย ขอจงตระหนักในทุกคำกล่าวนับจากนี้ ด้วยวุฒิภาวะและการยอมรับ ว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ได้รับการยอมรับให้สามารถกล่าวแทนประเทศไทยได้

นอกจากศัพท์แสงสำนวนภาษา

คุณควรตระหนักถึงวาจาอันสุนทรแลวจีอันไพเราะเถิด

แม้จะเป็นสิ่งฝืนความรู้สึกภายในใจก็ตาม

แต่จงเข้าใจเถิดว่า เมื่อคราสงครามและการห่ำหั่นทางการเมืองจบสิ้นลง คุณสมัคร คุณมีหน้าที่ซึ่งจะต้องกำกับดูแล ให้บ้านเมืองแห่งนี้ไปสุ่ความสงบสุข มิใช่โหมพัดเป่าไฟในใจผู้คน ให้กระพือความร้อนรุ่มไม่พึงใจ หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปมากกว่านี้ หากจะขัดแย้งและไม่พีงใจกัน ขอให้ตระหนักเถิดว่า เราท่านต่างก็เป็นคนไทย เมื่อมีเรื่องราวขัดแย้งอันใดก็ล้วนแต่หยิกเนื้อในใจตนเองเช่นกัน

ขอจงมีสติ

ขอจงตรองในทุกคำกล่าว

และสิริพึงระวังในทุกก้าวแห่งอนาคต

วันนี้คุณไม่เพียงแบกอัตตาส่วนตนเพียงลำพัง แต่ยังแบกความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง วันนี้คุณมีหน้าที่ประคับประคอง และมีโอกาสควบคุมทิศทางแห่งรัฐนาวาแห่งนี้ ให้สามารถฝ่าคลื่นลมไปสู่หนทางอันสุขสงบ นำพาประเทศไทยไปสู่การหยัดยืนอย่างทรนงบนเวทีโลก

วันนี้มิมีคำกล่าวใดมากมายเกินไป

กว่าการขอเสนอให้โปรดมีสติ

ในทุกคราวก่อนกระทำ

ในทุกสิ่งอย่างของการมองเห็น คิด ใคร่ครวญ ตระหนัก พูด และกระทำสิ่งใด ขอให้เห็นแก่น้ำจิตน้ำใจคนไทย ผู้มอบคะแนนเสียงให้กับพรรคพลังประชาชน ขอให้คิดว่าผู้เห็นคัดค้านกับคุณ ก็คือคนไทยคนหนึ่ง ที่ปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างสงบสุข เป็นคนไทยที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ มีความรักภักดีต่อประเทศชาติแห่งนี้ รักอิสระ ความสงบ และสันติสุขเช่นเดียวกับคุณ

วันนี้วันหน้าหากมีสิ่งใดขุ่นเคืองใจ

ขอจงให้เวลาคิดใคร่ครวญถึงภัยเบื้องหน้า

หากวันนี้ผิดพลาดพลั้งไป ขอจงโปรดใช้สติเพื่อแก้ไข

จะบรรเทาเยียวยาเช่นไร จงใช้ใจอันละเอียดอ่อนไตร่ตรอง มอบหัวใจนี้ให้แผ่นดินอย่างสุดใจ ให้อภัยในความขัดแย้งอันตราตรึง ขอให้จดจำคำถือสัตย์เป็นหมั่นหมาย เมื่อคราถือน้ำพระพิพัฒสัตยาต่อสถาบันศักดิ์สิทธิ์ และต่อแผ่นดินถิ่นนี้ ขอจงใช้ใจไตร่ตรอง

ขอให้ตระหนักถึงคุณค่าวันนี้

เพื่อน้อมรับต่อโอกาสแห่งการทำความดี

น้อมรับในคุณค่าที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย เถิด

สวัสดีครับ คุณสมัคร สุนทรเวช

 

 

หมายเหตุ : สมิทธิ ธนานิธิโชติ ถ่ายภาพหลอดไฟส้มแห่งเรือไดหมึก บริเวณทะเลรอบเกาะหวาย จังหวัดตราด ด้วยความอ้างว้างเปลี่ยวเหงา และด้วยความหวังของค่ำคืน เมื่อแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลาลับไปความเห็น (2)

เสียงสวรรค์ของประชาชน  ขอให้นึกถึงประชาชนก่อนที่จะนึกถึงคนหรือกลุ่มคนไม่กี่คนนั้นนะคะ

ผมเองก็อยากพูดกับคุณลุงสมัคร เช่นกัน

           ผมว่าคุณลุงน่าจะได้รับความรักความปรารถนาดีจากผู้คนและแมวทั่วประเทศให้มาก ๆ กว่านี้  ควรได้รับความเมตตากรุณาปราณี  ต้องมากกว่านี้  จากคนทั้งประเทศครับ  ช่วยส่งไปให้คุณลุงให้มาก

           คุณลุงจะได้เป็นคนที่มีความรักความปรารถนาดีให้ประชาชนเยอะ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งฝ่ายไหน ไม่ใช่คุณพ่อลำเอียง ขอให้เป็นคุณลุงใจดี

           คุณลุงเป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์และมีคนรักท่านไม่น้อยนะครับ  แต่หากเป็นไปได้และน่าจะดีกว่านะครับ  ขอคุณลุงช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้แก่นายกรัฐมนตรีได้ใหมครับ  ไม่อยากให้คุณลุงเป็นเลย 

         

฿869.00 -66.74%
฿1,599.00 -12.51%
฿90.00 -24.44%
฿459.00 -30.28%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี