สวัสดีครับ..วันนี้ที่ 3จังหวัดชายแดนใต้เป็นวันหยุดครับ เป็นวันรอรอฮัจยี เป็นวันที่เฉลิมฉลองให้อก้พี่น้องมุสลิมที่มีโอกาสไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ซึ่งทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ และช่วงนี้อยู่ในภาวะน้ำท่วม เรามาทำกล้วย(หิน)ฉาบกินกันดีกว่า กล้วยหินเป็นพืชประจำท้องถิ่นของยะลา เครือใหญ่ หวีใหญ่ ผลใหญ่ ผิวนอกไม่สวย แต่สีเนื้อสวยมาก นิยมบริโภคเป็นกล้วยต้มหรือแปรรูปเช่นกล้วยทอด(กล้วยแขก) กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี แต่วันนี้จะทำกล้วยฉาบครับ

      อยากจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดว่าภาพชุดนี้ จัดเตรียมเพื่อรับเสด็จพระบรมโอรสสาธิราช ฯสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีร้ศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการชุมชนเข้มแข็งและมีสุข ที่บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นำเสนอและสาธิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเอราวัณ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต(สมาชิกโครงการเป็นชาวบ้านที่หนีภัยโจรใต้มาอาศํยที่วัดนิโรธสังฆาราม )

แม่บ้านdล้วยหิน5

กล้วยฉาบมีวิธีการและขั้นตอนไม่ยากดูภาพแล้วหวังว่าทุกท่านคงทำได้..นะครับ

กล้วยหินฉาบมีหลายประเภท เช่น ฉาบเค็ม ฉาบหวาน กล้วยกรอบแก้ว  ขั้นตอนวิธีทำขอท่านผู้รู้ ช่วยเติมเต็มให้ด้วย...นะครับ    ถ้าอยากรู้จริงๆ..ตามต่อ.....ตอนต่อไป..........สวัสดีครับ