GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รวบรวมอดีตการประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (๑)

ริเริ่มการทำประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยพี่ฉัตรชนก ซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในช่วงนั้น ได้ให้แนวคิดกับท่านผู้อำนวยการฯ เอนก สุขสว่าง เพื่อจัดอบรมความรู้ให้แก่ครูในวิทยาลัยฯ โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2545 เป็นปีแรก เพื่อส่งขอรับการประเมินจาก สมศ. โดยได้รับการประเมินในปีการศึกษา 2546 โดยต้องมีการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดย ท่านรองฯ พิระรัตน์ สนใจธรรม ซึ่งเข้ามารับช่วงดูแลงานด้านนี้ต่อได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการทำงานอย่างเต็มที่จนวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นวิทยาลัยฯ แรกของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15342
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

นีรบารีสนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ