รวบรวมอดีตการประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (๑)

ครูแว่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ริเริ่มการทำประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยพี่ฉัตรชนก ซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในช่วงนั้น ได้ให้แนวคิดกับท่านผู้อำนวยการฯ เอนก สุขสว่าง เพื่อจัดอบรมความรู้ให้แก่ครูในวิทยาลัยฯ โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2545 เป็นปีแรก เพื่อส่งขอรับการประเมินจาก สมศ. โดยได้รับการประเมินในปีการศึกษา 2546 โดยต้องมีการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดย ท่านรองฯ พิระรัตน์ สนใจธรรม ซึ่งเข้ามารับช่วงดูแลงานด้านนี้ต่อได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการทำงานอย่างเต็มที่จนวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นวิทยาลัยฯ แรกของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพภายในความเห็น (1)

นิศารัตน์
IP: xxx.93.186.133
เขียนเมื่อ 

นีรบารีสนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ